Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9, høringsfrist 30.03.2019.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 12.02.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Heimtun – Sissel Collins gate 9. (sak 15/19)
Planområdet er på ca. 1,3 daa. Planforslaget legger til rette for 6 boenheter på en boligtomt på Garpa/Prærien som i dag er bebygd med en enebolig, uthus og garasje. Planen omfatter også tilhørende adkomst, parkering med mulighet for felles carport, boder, garasje og felles uteareal.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 30.03.2019.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 15.02.2019 11:55 Sist endret: 31.03.2019 00:50
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS