Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole – del av 5038/282/66 m.fl. Høringsfrist 6. juli 2019.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 14.05.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole – del av 5038/282/66 m.fl. (sak 34/19)
Planområdet er på ca. 50 daa og omfatter Vinne skole med kunstgressbane i sør, idrettsbane i øst, skog i nord, busslomme ved Fv. 72, samt del av adkomstveg Kokkvegen. Planområdet grenser mot Fv. 72 Jamtlandsvegen i nord, friområde med aktivitetspark i vest og boligområder i sør og øst. Det legges til rette for sammen-slåing av Vinne og Ness skoler gjennom utvidelse og ombygging av eksisterende skolebebyggelse i Vinne, opprusting av uteoppholdsareal, adkomst og parkering.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 06.07.2019.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 21.05.2019 09:30 Sist endret: 18.02.2021 14:55
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS