Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13

Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13. Høringsfrist 10. august 2019.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 05.06.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m.fl. (sak 47/19)
Planområdet er på ca. 5 daa og ligger i Verdal sentrum, vest for jernbanelinja. Det planlegges to større bygningsvolum der DOMUS- og VEFA-bygningene står, parkeringskjeller med adkomst fra Sørgata, felles uteoppholdsareal i gårdsrom eller på tak over første etasje, mulig endring av gate-/parkeringsløsning i Nordgata og Sørgata, områder for nedgravd avfallsløsning i Nordgata og Sørgata og parkeringslomme for varelevering i Sørgata.

I alternativ 1 foreslås bebyggelse i inntil 1-6 etasjer med 70-88 boenheter og maks 2900 m2 forretning. Dette viser breddeutvidelse og økt parkeringskapasitet i Nordgata, men ifølge vedtaket skal alternativ 1 være uten tverrstilt parkering. Vi gjør oppmerksom på at alternativ 1 foreløpig ikke er oppdatert i henhold til vedtaket om at det ikke skal være tverrstilt parkering i Nordgata.

I alternativ 2 foreslås bebyggelse i inntil 1-5 etasjer med 50-70 boenheter og maks 1300 m2 forretning. Dette viser eksisterende utforming av Nordgata.

Vedlagte bestemmelser er revidert iht. vedtaket, men ikke plankartet alternativ 1.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 10.08.2019.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 13.06.2019 09:00 Sist endret: 11.08.2019 00:15
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS