Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Revisjon kommuneplan

Varsel om planoppstart og høring av planprogram. Høringsfrist 06.07.2019.

I hht. plan- og bygningslovens § 11-12 og vedtak i Verdal formannskap 16. mai 2019, sak 55/19, varsles oppstart av revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner og høring av planprogram for følgende planer:

  • Kommuneplanens samfunnsdel
  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommunedelplan helse, omsorg og velferd
  • Kommunedelplan oppvekst
  • Kommunedelplan kultur
  • Kommunedelplan næring
  • Kommunedelplan anlegg- og infrastruktur (ny)

Høringsforslag til Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Formålet med planarbeidet er å utvikle en kommuneplan og kommunedelplaner med tydelige føringer for den videre utviklingen av Verdal kommune – både som samfunn og organisasjon. Revisjon av arealdelen omfatter ikke Verdal by og Tromsdalen, som er egne kommunedelplaner.

Planprogrammet kan også ses ved Servicekontoret, Johannes Bruns gate 2.

Innspill til planprogrammet og forslag til endret arealbruk sendes Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller postmottak@verdal.kommune.no innen 6. juli 2019.
Innspill kan også registreres inn via skjemaet nedenfor.

Kommuneplanens arealdel og krav til dokumentasjon fra forslagstillere:
For at vi skal kunne gi en god nok vurdering av forslaget, ønsker vi informasjon om følgende fra forslagstiller: Kart med avgrensning av området og gårds- og bruksnummer, størrelse på areal, hva som ønskes bygd og størrelse på utbygging, hva brukes arealet til i dag og potensielle konflikter i området. I tillegg ønsker vi at forslagstillere begrunner hvorfor de mener at området er egnet for utbygging.Publisert: 21.05.2019 09:51 Sist endret: 18.02.2021 14:35
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS