Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Sykehjemmene i Verdal stenges for besøkende

Fra mandag 4. januar er sykehjemmene i Verdal stengt for besøkende. Stengingen gjelder foreløpig frem til 18. januar.

Det vil kun være pasienter/beboere som er alvorlig syke/døende som får mulighet til besøk av sine nærmeste pårørende.

Det understrekes at det kun er sykehjemmene som stenges for besøk, ikke omsorgsboliger/bofellesskap. Kommunen har ikke adgang til å nekte eller begrense besøk i – eller adgang til og fra – leilighet eller rom som beboeren betaler husleie for, da dette er personens private hjem.

Likevel, det er grunn til å minne om at helsemyndighetene nå går ut med en klar anbefaling om at alle skal søke å unngå å ha gjester i hjemmet de neste 14 dagene. Denne anbefalingen vil også gjelde for samlokaliserte omsorgsboliger/bofellesskap. Hvis besøk kan utsettes til etter 18/1, så anbefaler vi det.

Samtidig er det slik at noe besøk gjør livet enklere for mange. Avdelingene vil derfor ta kontakt med hver enkelt nærmeste pårørende for dialog om hvordan man gjør det de neste 14. dagene.

Ansatte vil være behjelpelig med å formidle beskjeder som ikke kan gis på telefon direkte til beboerne i samlokaliserte omsorgsboliger/bofellesskap. Ansatte kan også ta imot utstyr/pakker e.l. i døra og bringe dette videre til rette vedkommende.Publisert: 04.01.2021 11:22 Sist endret: 08.01.2021 14:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS