Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Utredning lokalisering ny Stiklestad og Leksdal skole

Varsel om høring, frist for merknader er 01.05.2019.

Det varsles herved om utredning av lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal skole. Det er fem tomteforslag som legges fram for høring.
De utvalgte tomtene er på Stiklestad:

  • Eksisterende skoletomt,
  • utvidelse av eksisterende skoletomt,
  • den gamle planteskoletomta ved Forbregdsvegen,
  • Himmelen ved vannverket på Hallemsåsen, og
  • Volhaugvegen mellom Lein og Vistvik.
     

Det er utredet forslag både med og uten sambruk mellom tomte- og idrettsformål.

Lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets

Vedlegg1: Geotekniske forhold

Vedlegg 2: Pesticider og miljørisiko

Vedlegg 3: Kostnadsestimat for infrastrukturtiltak

Vedlegg 4: Miljøtekniske grunnundersøkelser

 
Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.

Merknader til høringa kan innen 01.05.2019 sendes til Verdal kommune, Pb.24, 7651 Verdal eller postmottak@verdal.kommune.no.
Merknader kan også sendes via skjemaet nedenfor.Publisert: 12.03.2019 14:48 Sist endret: 02.05.2019 00:15
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS