Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Vaksinasjon av ungdom fra 12- 15 år i Verdal

Folkehelseinstituttet har gitt klare anbefalinger for hvordan vaksinasjon mot Covid-19 skal foregå i Norge, og planen for hvordan dette skal gjennomføres i Verdal er nå klar. Les nøe gjennom all informasjonen som kommer fram ved klikk på nyheten.

NB !!
Elever i sjuende klasse som har fylt 12 år må imidlertid vente litt enda, og de må ikke møte på massevaksinering 16/9.
Koronavaksinering skal ikke skje for nært andre vaksiner som gjennomføres i disse dager for sjuende trinn.
De vil få tilbud om koronavaksine etter dette.

Se ibnformasjon fra Folkehelseinstituttet her

 

Vaksinasjon av ungdom fra 12- 15 år i Verdal
Folkehelseinstituttet har gitt klare anbefalinger for hvordan vaksinasjon mot Covid-19 skal foregå i Norge. Fra januar 2020 er det gjennomført vaksinering i prioritert rekkefølge for å hindre alvorlig forløp og død. Risiko for alvorlig forløp øker med alderen og med tilstander hvor immunforsvar og helse er svekket. Nå har alle over 18 år fått tilbud om vaksine, og oppslutningen er stor i Verdal.

På folkehelseinstituttets anbefaling har Regjeringen besluttet å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12-15 år. mRNA vaksiner er godkjent for barn ned til 12 år. Det er Pfizer BionTechs vaksine Comirnaty som skal brukes i Norge fordi det finnes mer erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.

Nå får altså alle over 12 år tilbud om vaksine. Dette er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og for barn under 16 år må foreldrene samtykke til at barnet vaksineres. Barnets mening bør få større betydning jo eldre barnet er. Samtykke må gis skriftlig av begge foresatte, med unntak av der en foresatt er juridisk eneforsørger. Samtykkeskjema finnes her:
https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema-- vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf

Ungdommene skal i denne omgang bare ha en dose vaksine. Det er fordi denne aldersgruppen generelt har svært god effekt av vaksinasjon og at en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. I tillegg er det sikkerhetsaspekter som ligger til grunn for at det nå tilbys bare en dose. Det er beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse (myokarditt), etter bruk av mRNAvaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter 2. dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned. Folkehelseinstituttets vurdering er at tilbudet
om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Et eventuelt behov for andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen.

Folkehelseinstituttet vil vurdere fortløpende om det blir grunnlag for å vurdere en andre dose, som vil ha større smittebegrensende effekt.

Barn og unge som har gjennomgått infeksjon med koronavirus skal ikke ha vaksine i denne runde siden de allerede har hatt en immunrespons på viruset.

Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine, og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser.

Det er begrenset erfaring med å sette koronavaksine samtidig som andre vaksiner, derfor anbefales det at det er en ukes intervall til andre vaksiner.

Les mer om koronavaksinasjon av barn og unge her: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI hvor det også er et avsnitt med spørsmål og svar.

I Verdal benytter vi de oppsatte massevaksinasjonslokalene i Ørahallen til vaksinasjon av elevene ved Verdalsøra ungdomsskole onsdag 15.09.21.

 Elevene må ha med seg signert samtykkeskjema på skolen denne dagen. De som har med dette vil deretter bli sendt klassevis til innsjekk i vaksinasjonssystem og videre til vaksinering i hallen og observasjon i 20 minutter. Gjennomføringen vil ligne tidligere vaksinasjonsdager i hallen.

Uka etter blir det vaksinering av elevene ved Vuku ungdomsskole onsdag 22.09.21.

 Elever fra Verdalsøra som ikke har hatt anledning til å møte 15.09.21 vil kunne få vaksine der.

Vaksinering av voksne
Dersom det er foreldre/foresatte/venner/kjente som fortsatt mangler en vaksinedose (og det er minst 4 uker siden første dose) oppfordres disse til å møte opp på ettermiddagen torsdag 16.09.21 kl 16-19.

 Det er mulig å booke time via helsenorge.no.

Det er også mulig for ungdomsskoleelever å møte opp i Ørahallen torsdag 16.09.21. Samtykke fra begge foresatte kreves også da.

 

 
Hilsen
Carita Høknes, Helsesykepleier Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Munhild Strand Berg, Helsesykepleier Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Martine Norum Kålen, Helsesykepleier Vuku barne- og ungdomsskole

Ragnhild Holmberg Aunsmo, Kommuneoverlege VerdalPublisert: 10.09.2021 08:43 Sist endret: 01.06.2022 11:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS