Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smittebegrensning1

Varsel om oppstart planarbeid

Detaljregulering for Nyvegbakken, del av 19/787 m. fl.

Melding om igangsettelse av arbeidmed detaljert reguleringsplan, herunder også arbeider med en utbyggingsavtale. Forslagsstiller er Nyvegbakken 21 AS.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §17-4 kunngjøres igangsetting av reguleringsarbeider i Nyvegbakken, Verdal. Formålet med arbeidet er regulering for boligutbygging.

Det vises til kartutsnitt for nærmere angivelse av omfang. Det anses som ikke nødvendig med konsekvensutredning. Fordi man har tilstrekkelig kunnskap da det er gjort vurderinger knyttet til tidligere reguleringsarbeider.

Referat fra oppstartsmøte.   PDF
Kommentarer og opplysninger i forbindelse med dette kan rettes til vårt kontor, firmapost@letnesark.no.
Frist for uttalelse/merknader settes til mandag 18. februar 2019.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor (klikk på kartutsnittet for større format):

KartutsnittPublisert: 25.01.2019 07:50 Sist endret: 29.01.2021 12:04

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS