Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Folkeavstemming kommunereform

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn.

Manntall i forbindelse med rådgivende folkeavstemming om kommunereformen er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Kinogården og på rådmannskontoret, Rådhuset fra og med 19. mai 2016 til valgdagen 6. juni 2016.

Manntallsførte i Verdal kommune pr 01.04.2016 og vil ha fylt 16 år innen utgangen av valgåret har stemmerett.
Eventuelle feil og mangler ved manntallet meldes:
Verdal kommune, valgstyret,
Postboks 24,
7651 Verdal.

Bjørn Iversen
Valgstyrets leder

Klikk her for all informasjon om folkeavstemmingen samletPublisert: 13.05.2016 09:00 Sist endret: 06.06.2016 20:46

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS