Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Endring reguleringsplan

Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt.

Komite Plan og samfunn har i møte den 20. august 2019 vedtatt endring av ovennevnte reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd:

Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt(sak 52/19)
Planområdet ligger ved Innsvatnet, nord for Fv. 72. Vedtatt planendring legger til rette for ny veg og ny parkeringsplass, justering av eksisterende veg og parkeringsplass samt flytting av to punktfester for hytter.

Vedtatt plan med saksdokumenter kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute eller klage er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 28.08.2019 13:30 Sist endret: 30.08.2019 08:52

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS