Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Feil masseutfylling på Ørin nord

Verdal kommune har avdekket at det er fylt opp masser på Ørin nord som ligger utenfor det regulerte planområdet. Kommunen lover å rydde opp.

- I plansaker er kommunen både reguleringsmyndighet og fører tilsyn med at andre forholder seg til reglene. Da skal det bare mangle at vi ikke passer på at vi selv overholder de samme planer og regler. Dette skal det ryddes opp i, sier kommunedirektør Geir Olav Jensen.

Det er i forbindelse med oppfølging av innrapportert tilfelle om dumping av betongslam på Ørin nord at kommunen har iverksatt nærmere undersøkelser av området.

Kommunen har engasjert et konsulentfirma til å foreta bunnundersøkelser i det østlige bassenget på Ørin nord for å se om området har tatt varig skade av den omtalte dumpingen av betongslam, en praksis som ble stoppet umiddelbart da kommunen ble kjent med den høsten 2019.

Samtidig vil det bli gjort undersøkelser på om det befinner seg uønsket materiale i de utfyllinger som er foretatt for øvrig.

- Vi har ingen formening om at det har forekommet, men dette vil altså bli undersøkt nærmere, sier virksomhetsleder Petter Voll på Landbruk, mijø- og arealforvaltning i Verdal.

Kommunen var nylig på befaring på Ørin nord og det ble da konstatert at det er fylt opp et mindre areal som går inn på det området som er regulert inn som lagune helt øst på Ørin nord.

- Det er ikke tvil om at reguleringskartet ikke stemmer overens med faktisk utfylt areal. Selv om det ikke er snakk om mange kubikkmeter masse, så er det en feil som det må rettes opp i. Kommunen må selvfølgelig forholde seg til reguleringsplanen, akkurat som vi forventer at de andre aktørene som deltok i det store miljøforliket som førte til dagens gjeldende reguleringsplan må gjøre. Arealet skal tilbakeføres til de grensene som reguleringsplanen angir, er den tydelige beskjeden fra kommunedirektøren.

Kommunen gjennomførte tirsdag et møte med Statsforvalteren om de funn som er gjort og informert om at tiltak vil bli iverksatt for å sikre at bestemmelsene i reguleringsplanen oppfylles. Det vil heller ikke bli foretatt noen ny utfylling av Ørin nord før alle nødvendige tillatelser er på plass, herunder søknad om utfylling i henhold til forurensningsforskriften. Denne prosessen er igangsatt.

Verdal kommune avventer resultatene fra konsulentselskapets undersøkelser før det konkluderes med hvilke tiltak som må iverksettes. Konsulentrapporten ventes å foreligge i løpet av tidlighøsten.

Kart som viser situasjonen, klikk for større format av kartet
Klikk på kartet for større format.Publisert: 02.06.2021 14:41 Sist endret: 02.06.2021 14:46

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS