Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Helseplattformen – Verdal kommune opprettholder framdriftsplanen

27. april vedtok styret ved St. Olavs hospital å utsette innføringen av Helseplattformen til 15. september. Styret viser til forsinkelser som følge av pandemien. Verdal kommune opprettholder sin framdriftsplan om oppstart i november.

Det var onsdag denne uken styret i St. Olavs hospital besluttet å utsette innføringen av Helseplattformen. Planen var at sykehuset, sammen med Trondheim kommune, skulle være de første til å ta i bruk den nye felles journal- og samhandlingsløsningen fra 30. april. I forrige uke vedtok styret i Helseplattformen AS å utsette produksjonssetting med en uke.

Styret i Helseplattformen AS er nå tydelig på at alle kritiske feil er rettet, og at tilgangsstyringa er kvalitetssikret nok. Trondheim kommune vurderer at løsningen er forsvarlig og de føler seg trygge på at kommunen kan gå på lufta alene. Oppstartsdato blir klart før helga, men Trondheim kommune uttrykker et sterkt ønske om å kunne starte opp fra 7. mai, altså neste lørdag.

Kommunedirektør i Verdal, Geir Olav Jensen, erkjenner at utsettelsesbeslutningen til St. Olavs hospital kom overraskende, men at dette inntil videre ikke endrer Verdal kommunes framdriftsplan om å ta i bruk Helseplattformen fra november.

-  Vi følger situasjonen nøye, og har løpende dialog med Helseplattformen om den videre framdrift, men ut fra det vi vet i dag, er beslutningen fortsatt å kjøre prosjektet som opprinnelig planlagt. Vi har vært forberedt på at dette er et utviklingsprosjekt, og har fra starten av tatt høyde for at gevinstrealisering vil kunne ta tid. Selv om vi har hatt pandemi, så har vi forberedt oss. Vi har kontroll på ferieavvikling og er nå i sluttfasen forrekruttering av kompetent personell for å realisere prosjektet. Så med mindre det kommer helt nye opplysninger de nærmeste to ukene, blant annet er det styremøte i Helseplattformen til uka, ligger vår kjøreplan fast, sier Jensen.

Styret i St. Olavs hospital oppgir «store driftsutfordringer som følge av pandemien» som årsak til at de har besluttet å utsette oppstarten av Helseplattformen til 15. september.

– De store driftsutfordringene som følge av pandemien har gitt konsekvenser i form av utsatte pasientbehandlinger og slitasje på ansatte. Det har samtidig vært jobbet målrettet fra begge organisasjoner for å kompensere for forsinkelsene og holde tidsplanen med å gå på lufta i månedsskiftet april/mai, sa styreleder for St. Olavs hospital, Ola H. Strand, i sin pressemelding 27. april. 

 I ukene etter innføring av den nye løsningen vil aktiviteten være betydelig lavere enn normalt. 

 – Ansatte skal lære seg å bruke løsningen og feil skal rettes. Å gå med en slik aktivitet inn i sommerferieperioden, uten å rekke å ta igjen utsatte pasientbehandlinger vil medføre ytterligere økning av antall avtalebrudd og utsatte behandlinger. Etterslepet vil bli uhåndterlig. Dette vil utfordre pasientsikkerheten, begrunner Strand.

 Likevel, Trondheim kommune er på sin side innstilt på å ta i bruk den nye journal- og samhandlingsløsningen så fort det lar seg gjøre.

 - Vi har testet løsningen så godt det lar seg gjøre og rettet alle feil som er oppdaget. Så må vi som alle andre som tar i bruk en ny journalløsning være forberedt på at det kan oppstå noe plunder og heft i starten. Det vil ta tid for alle ansatte har blitt drevne i løsningen. Men Trondheim kommune har satt inn tiltak for å gjøre organisasjonen i stand til å takle innføring til tross for sykefravær og pandemi. Vi har tatt disse kostnadene fordi det har vært viktig for oss, sier Trondheims helse- og velferdsdirektør, Wenche Dehli.

Administrerende direktør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen AS bekrefter at de vil gjøre alt de kan for å sikre en vellykket innføring i Trondheim i kommune i mai som planlagt.

 Helseplattformen analyserer nå konsekvensene av at første produksjonssetting blir med kun Trondheim kommune, Legevakta i Trondheim og Øya legesenter. Dato for produksjonssetting blir klar i løpet av kort tid. Videre følger Helseplattformen den styrevedtatte innføringsplanen for PD2 (innføring i november 2022, der bl.a. Verdal inngår) med Helse Nord-Trøndelag og åtte kommuner.

 Helseplattformen er en felles journal- og samhandlingsløsning for sykehusene, kommunene og fastlegene i Midt-Norge. Trondheim kommune eier 40 prosent av selskapet Helseplattformen AS, Helse Midt-Norge eier resten. Med Helseplattformen får pasientene en journal som følger dem i alle møter med helsetjenesten.

Verdal kommune vil holde egne ansatte og kommunens innbyggere fortløpende orientert om utviklingen i saken.Publisert: 02.05.2022 09:24 Sist endret: 17.05.2022 13:00

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS