Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Hva er det som gjelder for skole- og sommeravslutningen i år?

Spørsmålet er om det er i skoleregi eller i foreldreregi.

Årlig skole- og barnehageavslutninger er tradisjonelt en trivelig familietilstelning. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn, og det er gjerne forskjell på hvordan man ønsker å gjennomføre en slik markering av skole- og barnehageårets slutt. 

Kommuneoverlege Ragnhild Aunsmo oppfordrer gjerne til at det organiseres sommeravslutninger i år også, samtidig forteller hun at det er forskjell på om avslutningen arrangeres med eller uten foresatte.

-Både lærere og foresatte kan være arrangører, men de må være oppmerksomme på at det er litt forskjellige regler som gjelder. 

Hvis tilstelningen er uten foreldre, kan elever og skoleansatte være sammen i hht skolens praksis ved grønt nivå. Hvis avslutningen er i regi av foreldre, defineres det etter arrangementsreglene - Privat sammenkomst på offentlig sted(i leid/lånt lokale). På slike sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, kan man pr. 8.juni samle 20 personer innendørs og 30 personer utendørs, forteller Aunsmo.

I skolens regi kan det arrangeres avslutninger for inntil 50 personer innendørs uten at det er faste tilviste plasser, f.eks. at familiegrupper plasseres rundt bord

Kommuneoverlegen gir oss også noen gode råd for sommeravslutningen: 

  • Ingen syke må delta 
  • God hygiene er viktig – gode muligheter for håndvask og sprit. 
  • Organiser avslutninger for opptil antall personer som er tiltatt. Se oppdaterte råd: Arrangementer, samlinger og aktiviteter - FHI og https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/ 
  • Barn som omgås samme kohort/klasse kan omgås som vanlig. Det gjelder også personer innen samme familie. De som normalt ikke er nærkontakter, bør holde en meters avstand til andre barn og voksne.  
  • Mat og drikke bør organiseres med godt fokus på hånd- og mathygiene. Bør serveres porsjonsvis.  


Publisert: 08.06.2021 14:36 Sist endret: 08.06.2021 15:01

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS