Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Pårørendekurs

Kurs for pårørende til alvorlig, langvarig eller kronisk syke. Oppstart 14.10.2020.

Målgruppe:
Pårørendekurset er et tilbud til innbyggere i Verdal eller Levanger som er pårørende til noen med en uhelbredelig, langvarig eller kronisk sykdom uavhengig av hvilken diagnose, f.eks. kreftsykdom, hjerte -og lungesykdom, diabetes, muskelsykdommer, ervervede eller medfødte funksjonshemminger.

Sted:
Staup Helsehus, Levanger

Tid:
Oppstart 14.10.2020
Det er lagt opp til fem samlinger à to timer kl. 18.00-20.00. Fem påfølgende onsdagskvelder fra og med oppstart som er 14.10.2020.
 
Kaffespleis
Kr. 100,- for fem kvelder

Mål:
Gjennom faglige forelesninger og samtaler vil du få informasjon og redskap som vil kunne bidra til å mestre hverdagen med alvorlig/langvarig sykdom i familien.

Tema:

  • Om det å stå i pårørenderollen, samt informasjon om det lokale tjenesteapparatet
  • Stressmestring
  • Sosiale rettigheter
  • Ernæring i forbindelse med alvorlig sykdom v/ernæringsfysiolog
  • Fysisk aktivitet og hjelpemidler v/fysio- og ergoterapeut
     

Du vil også treffe andre pårørende i lignende situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Påmelding innen 01.01.2020 til:
Kreftkoordinator i Verdal, tlf. 47 78 36 29 (kl. 09:00-15:00),
E-post: carine.nevermo@verdal.kommune.no
eller
Koordinator for kreft og palliasjon i Levanger, tlf. 99 10 65 99 (kl. 09:00-15:00),
E-post: grete.haanes.brenne@levanger.kommune.noPublisert: 08.09.2020 10:50 Sist endret: 08.09.2020 10:58

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS