Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Pårørendekurs

For pårørende til alvorlig, langvarig eller kronisk syke. Oppstart 05.11.2019.

Målgruppe:
Pårørendekurset er et tilbud til innbyggere i Verdal eller Levanger som er pårørende til noen med en uhelbredelig, langvarig eller kronisk sykdom uavhengig av hvilken diagnose, f.eks. kreftsykdom, hjerte -og lungesykdom, diabetes, muskelsykdommer, ervervede eller medfødte funksjonshemminger.

Sted:
Aktivitetsstua på Ørmelen bo- og helsetun, Verdal

Tid:
Oppstart 05.11.19
Fem kvelder, to timer kl. 18.00-20.00
 
Kaffespleis
Kr. 100,- for fem kvelder

Mål:
Gjennom faglige forelesninger og samtaler vil du få informasjon og redskap som vil kunne bidra til å mestre hverdagen med alvorlig/langvarig sykdom i familien.

Tema:

  • Om det å stå i pårørenderollen, samt informasjon om det lokale tjenesteapparatet
  • Håp, mestring og livskvalitet
  • Sosiale rettigheter
  • Ernæring i forbindelse med alvorlig sykdom v/ernæringsfysiolog
  • Fysisk aktivitet og hjelpemidler v/fysio- og ergoterapeut
     

Du vil også treffe andre pårørende i lignende situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Påmelding innen 30.10.2019 til:
Kreftkoordinator Gro Nina Helberg, tlf. 901 53 700 (kl. 09:00-15:00),
E-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no
eller
Keftkoordinator Liv Reitan Gilberg, tlf. 991 06 599 (kl. 09:00-15:00),
E-post: liv.reitan.gilberg@levanger.kommune.noPublisert: 09.10.2019 11:00 Sist endret: 09.10.2019 12:59

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS