Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningene - Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer og - Fartøyvern. Søknadsfrist 01.11.2021.

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningene:

- Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index

- Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som "verna skip".

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index

 
Tilskuddene gjelder for 2022

Søknadsfrist: 1.november 2021

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.Publisert: 05.10.2021 07:23 Sist endret: 08.10.2021 09:36

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS