Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

VVA Industrivegen

Generell informasjon for arbeid som skal pågå fra slutten av november 2019 til 22.09.2020.

Entreprisen omfatter bygging av gang- og sykkelveg langs Industrivegen fra gangbro over E6 til inngangsport på Kværner. Dette utgjør en strekning på ca. 500 meter. Eksisterende vannledning av eternitt skal utskiftes til ny 225 mm vannledning, og i tillegg skal det legges med en 400/500 overvannsledning med stikk til eiendommene langs strekningen. Det skal settes nye sandfang. Det skal settes kantstein og gata skal reasfalteres.

Framdrift:
Oppstart november 2020 og arbeidet skal være avsluttet til 22. september 2020

Kort om kontraktsarbeidets omfang
Entreprisen omfatter bygging av gang- og sykkelveg langs Industrivegen fra gangbro over E6 til inngangsport på Kværner. Dette utgjør en strekning på ca. 500 meter. Ny gangveg tar litt av bredden til eksisterende veg. Gata vil bli ca. 6 meter bred. Sykkelveg skal være 2 meter bred + fortau på 1 meter + skulder 0,25 m. Det skal settes nye sandfang i gata. Det skal settes kantstein og gata reasfalteres til slutt.

Eksisterende vannledning av eternitt skal utskiftes til ny 225 mm PVC vannledning. I tillegg skal det legges med en 400/500 betong overvannsledning med stikk til eiendommene langs strekningen som skal fungere som et overløp fra eksisterende kum i øst. Røret kobles til eksisterende kum i vest, samt settes ut i skogen ved port til Kværner. Overvannsrøret vil ha 0,5 m overdekning på det minste. Enkelte næringsbygg er avhengig av konstant vanntilførsel under hele anleggsperioden. Det gjelder blant annet Trones Bruk.

Det skal etableres gatelys langs gangveg.

Strekningen har mange kabler liggende i grøftetraseen. Det gjelder blant annet NTE høyspent og lavspent, Verdal kabel-TV, Telenor, Kværner og NTEBB. Kabler kan måtte senkes / legges om. I tillegg har Inntre fjernvarmerør som ligger langsmed samt krysser grøftetraseen. Eksisterende fjernvarmerør i krysningspunktet med ny overvannsrør ved Inntre / Trones bruk må avdekkes og høydekontrolleres før anleggsarbeidet igangsettes. Dette for at prosjekterende kan kontrollere at overvannsledningen kan krysse under fjernvarme.

Alle næringseiendommer skal ha adkomst under hele byggeperioden.

Entreprisen omfatter blant annet:

 • OV - ledning Ø400/500 betong 520 meter
 • Overvannsledninger i PVC 240 meter
 • Vannledning Ø225 PVC trykkrør 590 meter
 • Sandfang 19 stk.
 • Overvannskummer 16 stk.
 • Vannkummer 6 stk.
 • Kantstein av granitt 600 meter
 • Gangveg 520 meter
 • Lysmaster med lysarmatur L04 – L13 (10. stk.)
 • Reasfaltering gate 3500 m2
   

Prosjektansvarlig Verdal Kommune: svein.hovland@verdal.kommune.no

Klikk på kartet for større versjon
Kartskisse over berrøt omådePublisert: 17.12.2019 08:07 Sist endret: 17.12.2019 08:17

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS