Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Vaksineringsplan fram mot jul

Framover mot jul blir det vaksinering på en del tirsdager. Se liste over datoer og tidspunkt.

Foreløpig er det planlagt vaksineringer på følgende datoer og tidspunkt:

 • Tirsdag 12. oktober kl. 12:00 - 15:00
 • Tirsdag 26. oktober kl. 12:00 - 15:00
 • Tirsdag 2. november kl. 12:00 - 15:00
 • Tirsdag 9. november kl. 12:00 - 15:00
 • Tirsdag 23. november kl. 12:00 - 15:00
 • Tirsdag 14. desember kl. 12:00 - 15:00

 

På disse datoene foregår vaksineringen på Verdal rådhus.
Timer vil bli lagt tilgjengelig for  bestilling på helsenorge.no etter hvert, og det er også mulig å ringe servicekontoret på 74 04 82 00 for å få hjelp til å bestille time.

Det er fortsatt noen hundre som mangler sin andre dose, og det er stadig noen som henvender seg for å få sin første.

Tredje dose
Fra nå av settes også tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

De som skal ha tredje dose skal i utgangspunktet få beskjed fra spesialisthelsetjenesten om at de anbefales dette, og de skal ta med dokumentasjon på dette til servicekontoret.

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, pasientene vil identifiseres der, og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 

Gruppe 2
Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:
  Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 

 Publisert: 06.10.2021 13:16 Sist endret: 28.10.2021 10:09

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS