Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smitterad

Vann- og avløpsutbygging Leksdal

Planlagt oppstart mai 2020 og tenkt ferdigstilt mai 2021 (byggetid ca. 1år).Merknad: Oppstart kan bli endret/forskjøvet grunnet korona-situasjonen.

Avløpsledning (kloakk)
Utbyggingen omfatter legging av kloakk-ledninger i Leksdalen på strekningen fra Tjelderenget. I tillegg vil det bli lagt ny avløpsledning fra eksisterende avløpsledning ved Lund og opp til Karmhus. Hensikten er å få koblet inn så mange eiendommer som mulig langs traséene inn på kommunal avløpsledning etter selvfalls-prinsippet.

Merknad:
Fra Aksnes til Tjelderenget legges det kun med pumpeledning kloakk i vannledningsgrøfta for framtidig avløpsledning (mht. tilkobling til avløpsanlegg)

Pumpestasjoner
For å lede kloakken videre må det monteres 2 nye kloakk-pumpestasjoner. En ved Leksdal skole og en ved Lundselva. Kloakk fra eiendommer i Karmhus/Lundskammen renner med selvfall til kommunalt kloakkanlegg / pumpestasjon.

Vannledning
De alle fleste eiendommene i området har i dag allerede kommunal vannforsyning. For å øke forsyningssikkerheten legges det ny hovedvannledning fra Leksdal skole nordover til Aksnes for å få etablert en ringforbindelse på østsiden av Leksdalsvatnet.

Bredbånd
Det vil bli lagt kabeltrekkrør i samme grøft som det legges vann/avløpsledninger. Det er også innhentet opsjonspris på kabelgrøft til Marka-området. Finansiering av denne er ikke avklart enda. Verdal kommune er i disse dager i kontakt med en lokal bredbåndsleverandør mht. legging av trekkerør for bredbånd. Mer informasjon om dette når avtale om dette er klart.

Informasjonsmøte
Det vil bli innkalt til informasjonsmøte med berørte grunneiere. På grunn av situasjonen mht. smittefare er det usikkert når dette kan avholdes.
Uansett vil Verdal kommune ta kontakt og innhente grunneieravtaler/aksept før gravearbeidet for gravearbeidene starter.

Arbeidet oppsummert
Entreprisen omfatter følgende: (Omtrentlige tall)

Vann og avløpsanlegg:

 • Vannledning 110, 160, 180 PVC/PE 1250 meter
 • Vannledning 32, 40, 50, 63 PE 2500 meter
 • Spillvannsledning 110/160 PVC 5700 meter
 • Overvannsledning 160/200 PVC 150 meter
 • Pumpeledninger 75/110 PE 1800 meter
 • Drensledninger 2500 meter
 • Overvanns-/drenskummer 9 stk.
 • Spillvannskummer 35 stk.
 • Vannkummer 8 stk.
 • Pumpestasjoner (avløp) 2 stk.
   

Bredbånd:

 • Kabeltrekkerør 9000 meter
 • Trekkekummer 4 stk.
 • Opsjon kabelgrøft i Markaområdet 6000 meter (forbehold om finansiering)
   

Prosjektansvarlig Verdal kommune (teknisk drift):
Svein Ø. Hovland
Epost: svein.hovland@verdal.kommune.no
Tlf. 97 66 50 98

Entreprenør:
Valgt entreprenør vil bli offentliggjort ila. april.

Klikk på kartet nedenfor for større format.

Kart som viser hvor det skal arbeides - klikk for større formatPublisert: 20.03.2020 14:58 Sist endret: 20.03.2020 15:06

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS