Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronameter

Avløpsutbygging i Leksdal

Informasjon og oppdaterte tegninger pr. 11.03.2020, som viser hvor det skal arbeides i forbindelse med kommunalt ledningsanlegg og private stikkledninger.

Informasjon i forbindelse med arbeidet

Entreprenør:
Letnes Entreprenør AS

Oppstart og framdrift
Antatt byggetid ca. 1 år med oppstart juni 2020 med å etablere pumpestasjon på Leksdal skole og ved Lundsbrua. Letnes entreprenør er godt i gang med ledningsarbeidet. Eiendommene (private stikkledninger) tilkobles fortløpende når hovedledninger langs Fv og Pumpestasjonene er operative. Trekkerør for bredbånd graves inn for eiendommene som ønsker dette. Gravearbeidet var planlagt ferdigstilt juni 2021, men på grunn av tillegg og en del andre forhold (coronasituasjonen) avsluttes gravearbeidet ikke før 30 september 2021.

Avløpsledning (kloakk)
Utbyggingen omfatter legging av kloakk-ledninger i Leksdalen på strekningen fra Tjelderenget. I tillegg vil det bli lagt ny avløpsledning fra eksisterende avløpsledning ved Lund og opp til Karmhus. Hensikten er å få koblet inn så mange eiendommer som mulig langs traséene inn på kommunal avløpsledning etter selvfalls-prinsippet.

NB! Fra Aksnes til Tjelderenget legges det kun med pumpeledning for avløpsvann i vannledningsgrøfta for framtidig tilkobling til avløpsanlegget for eiendommene i området. Avløpsledningen som ble lagt opp Dalan tilkobles også, som gjør at beboere i Dalan tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Pumpestasjoner
For å lede kloakken videre til renseanlegget i Vuku må det etableres 2 nye kloakk-pumpestasjoner. En blir etablert ved Leksdal skole og en rett ved Lundselva.

Vannledning
De alle fleste eiendommene i området har i dag kommunal vannforsyning. For å øke forsyningssikkerheten legges det ny hovedvannledning fra Leksdal skole nordover til Aksnes for å få etablert en ringforbindelse på østsiden av Leksdalsvatnet.

Bredbånd
Det vil bli lagt kabeltrekkrør i samme grøft som det legges vann/avløpsledninger. Det er også innhentet opsjonspris på kabelgrøft til Marka-området og Verdal kommune har skrevet kontrakt med Verdal kabel-tv /VKTV) mht. legging av trekkerør for bredbånd.

Dalan
Det er allerede etablert hovedledning opp til Dalan, helt opp til Solhaug, så i dette er det i hovedsak stikkledninger inn til eiendommene som skal etableres. Prosjektering mht. påkobling av stikkledninger er nå ferdigs og foruten 2 eiendommer, mener at vi klare å få inn de fleste med selvfall. De som ikke tilkobles med selvfall må tilkobles privat pumpestasjon. Framdrift: Eiendommer i Dalan tilkobles sensommer/høst 2021.Se vedlegg.

Framdriftsplan for arbeidet (ny 11.03.2021):
Se framdriftsplanen her


Tegninger/kart over de ulike traseene kan ses/lastes ned/skrives ut fra lista nedenfor:
(alle dokumenter er i PDF-format)

 

VA oversiktsplan trase 1, 2, 3,4 ,5 og 6
(Klikk på kartet for større format)
)Oversiktskart som viser arbeidet so0m skal gjøres, klikk for større formatPublisert: 23.06.2020 10:30 Sist endret: 29.06.2021 10:17

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS