Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Varsel om igangsetting av planarbeid

Detaljregulering Hello industri- og deponiområde, Verdal kommune.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS på oppdrag for Frøseth AS setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for "Hello industri- og deponiområde".

Planen skal legge til rette for mottak og gjenbruk (sirkulærøkonomi) av hageavfall/kvist, samt organisk avfall for produksjon av hage- og anleggsjord i samarbeid med Innherred Renovasjon og Ecopro. I tillegg kan det tenkes å flytte noen av dagens mottak/gjenvinning av betong, murstein, asfalt o.l. som er godkjent av fylkesmannen til det nye området.
Avdekking/overskuddsmasser fra Hello Pukkverk, samt mottak av rene (inerte) gravemasser kan bli brukt til etappevis oppfylling/planering/tilrettelegging av området sørvest for Ravlovegen.
Området hører til gården Hello gnr/bnr 268/1 og ligger ved Ravlo ca. 8 km sør for Verdal sentrum. Området ligger ved Hello steinbrudd, på vestsida av Ravlovegen.

Eventuelle synspunkter til planen sendes skriftlig til Sweco Norge AS, Bomv. 13, 7725 Steinkjer eller på epost til bjorn.stubbe@sweco.no med frist 20. september 2019.

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

Avgrensning av planområdetPublisert: 27.08.2019 09:30 Sist endret: 27.08.2019 09:42

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS