Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Vedtatt detaljregulering Finnvola sør

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 25.03.2019.

Melding om vedtatt detaljregulering for Finnvola Sør.

Verdal kommunestyre har i møte den 25.03.2019, sak 30/19, vedtatt endringer av ovennevnte reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 4. ledd.

Vedtatt planendringen legger til rette for bygging av adkomstveger til hyttene. Sweco Norge as har på vegne av Finnvola hytteeierforening utarbeidet en ny reguleringsplan for Finnvola sør. Det regulerte arealet eies av Statskog, og omfattes av eiendommen gnr/bnr. 234/1-Innstatsalmenningen.

Planområdet ligger ved Finnvola, mellom Åbovegen(Fv. 72) og riksgrensen mot Sverige. Opprinnelig plan ble vedtatt den 22.06.88. Angjeldende planområdet er regulert med punktfeste for 89 hytter med stinett. Alle tomtene innenfor planområder er bebygd. Planen omfatter et areal på 988 daa.

Sakspapir og vedlegg kan også ses servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Dersom dokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. Forvaltningsloven § 42.

 Publisert: 04.04.2019 14:30 Sist endret: 04.04.2019 14:47

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS