Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Nytt høydesystem NN2000

Nytt høydesystem – NN2000
Høyde over havet har på våre kart/kartbaser har inntil nå referert seg til middelvannstand i 1954 (Normal null av 1954 – NN54). Siden da har bl.a. landhevingen gjort at høydeangivelsene avviker ganske mye fra virkelig middelvannstand. For å rette på dette innføres det nå et nytt høydesystem over hele landet med referanseår 2000 – NN2000. I Levanger og Verdal ble NN2000 offisielt høydesystem fra 1.6.2013

Klikk for større kartI våre kommuner utgjør forskjellen mellom nytt (NN2000) og gammelt (NN54) system mellom ca. 13 og 23 cm, se kart.

FKB-kartbasene arealbruk, bane, bygg, bygningsmessige anlegg, ledning (ikke kommunenes egne VA-baser), naturinfo, veger og vann er allerede transformert til NN2000. Alle laserpunktene blir nå transformert, og på basis av dette vil det bli generert nye 1 meters høydekurver. Der hvor det bare er 5 meters kurver vil det ikke bli generert nye kurver. Dette arbeidet vil nok ikke være ferdig før mot nyttår 2014. Så inntil da vil høydekurvene referere seg til NN54.

Høydene i en GPS refererer seg til ellipsoiden. For å måle høyder i NN2000 behøves en høydereferansemodell (geoidemodell). Denne leveres av Kartverk (tlf 08700), http://www.kartverket.no/Posisjonstjenester/HREF/. Leverandøren av utstyret kan anvise hvordan modellen installeres i GPS'en.

I en overgangsfase vil det finnes høyder som refererer seg både til NN54 og NN2000. Det er derfor viktig å være klar over hvilket system en aktuell høyde refererer seg til. Mer informasjon om NN2000 (nytt høydesystem).

Publisert: 27.09.2013 09:38 Sist endret: 02.02.2015 10:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS