Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Fikse, Pål Sverre

  Foto av Pål Sverre Fikse, klikk for stort formatSenterpartiets logo

Personkort
medlem av Kommunestyret 2019-2023 - ordfører
Formannskapet 2019-2023 - ordfører
Valgstyret 2019-2023 - leder
Administrasjonsutvalget 2019-2023 - medlem
KS sine organer 2019-2023 - medlem
Representantskapet Innherred Renovasjon 2019-2023 - medlem
Representantskapet Trondheim Havn IKS 2019-2023 - varamedlem
Representantskapet Interkommunalt arkiv Trøndelag 2019-2023 - medlem
Representantskapet Innherred Interkommunale Legevakt IKS 2019-2023 - varamedlem
Representantskapet Lierne Nasjonalparksenter IKS 2019-2023 - medlem
Representantskapet Nord-Trøndelag Krisesenter IK 2019-2023 - medlem
Representantskapet KonSek Trøndelag IKS 2019-2023 - medlem
Revisjon Midt-Norge SA, årmøtet 2019-2023 - medlem
Eiermøte NTE 2019-2023 - medlem
Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning 2019-2023 - medlem
Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 2019-2023 - medlem
Utvalg for klagesaker 2019-2023 - leder
arbeidssted Rådgiver, Ungt Entreprenørskap Trøndelag
telefon arbeid 951 60 823
mobil arbeid 951 60 823
e-post arbeid pal.sverre.fikse@verdal.kommune.no    
merknad  
privatadresse Gamle Kongegveg 32, 7650 Verdal
telefon privat 951 60 823 
mobil privat 951 60 823
e-post privat paal_sverre@msn.com  
historikk Kommunestyre 2003-18.06.2018 og 31.12.2018- 2019 - medlem, 18.06.2018-31.12.2018 - varaordfører 
Mennesker og livskvalitet 2011-2015 - medlem
Driftskomite
 2007-2011 - medlem
Formannskapet 2007-2011 - varamedlem, 2011-2019 - medlem
Kommunalt klageorgan 2011-2019 - medlem
Plan- og utviklingskomite 2003-2007 - varamedlem
KomSek representantskap 2011-2015, varamedlem
KomRev representantskap 2011-2015 - varamedlem
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
2007-2011 -varamedlem
Styret i Verdalshallen 2007-2015 og 28.08.2017-2019 - varamedlem
Felles kommunal klagenemnd 01.03.2010-2011, varamedlem
Samkommunestyre 01.03.2010-01.08.2010 og 2011-2017 - varamedlem
Mennesker og livskvalitet 2015-2019 - varamedlem
KS sine organer 2015-2019 - varamedlem
Representantskapet Innherred Renovasjon
18.06.2018-31.12.2018 - varamedlem
Trondheim Havn IKS 18.06.2018-31.12.2018 - varamedlem 
Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag), representantskap
18.06.2018-31.12.2018 - medlem 
KonSek representantskap
18.06.2018-31.12.2018 - varamedlem 
Revisjon Midt-Norge representantskap
18.06.2018-31.12.2018 - varamedlem 
Innherred Interkommunale Legevakt IKS, representantskap
18.06.2018-31.12.2018 - varamedlem 
Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning
18.06.2018-31.12.2018 - varamedlem 
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS, representantskap 
18.06.2018-31.12.2018 - varamedlem 
Publisert: 19.03.2009 14:27 Sist endret: 22.05.2020 09:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS