Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Forbregd-Lein barnehage

Barnehagens åpningstid under Koronapandemien:
på Gult nivå:6.30-16.00 
på Rødt nivå : 8.00-15.00

Årsplan 2021-2022 ligger her!

Utelivsplan for 2016-2020 ligger her! 

Styrer: Kari Reistad 
Ped.leder/spesped.: Hanne Lene Balgaard
Renholder: Yohannes Desta   

- øvrige ansatte finner du under den enkelte avdeling             

Arbeidet i Forbregd - Lein Barnehage skal bygge på kommunens grunnverdier: Lojalitet, ærlighet og Respekt. Foreldrene og personalet har sammen utviklet Forbregd Lein barnehages motto: Livsmot og livskompetanse. 

For oss betyr begrepene at ungene skal bli trygge på seg selv og livet. Vi ønsker å ta vare på barns glede og spontanitet, ha et fokus på det enkelte barns sterke sider, ha et godt samhold innad i barnegruppa og sørge for at både barn og voksne blir tatt godt vare på.

Barnehagepersonellet skal ha et grunnsyn, der barn med spesielle behov skal inngå i barnegruppen på lik linje som de andre barna ved barnehagen. Barnet skal kunne motta støtte og hjelp uavhengig av hvem av bemanningen det tar kontakt med. Vi har egen spesialpedagog på huset som er en ressurs for personalgruppa og foreldrene.

Personalet innehar mye og variert erfaring og kompetanse. Vi har både kvinner og menn som er barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter. Flere av oss har erfaring fra andre yrker, noe vi ser på som en berikelse og ressurs.

Barnehagen skal være et sted barn og foreldre opplever trygghet, forutsigbarhet og struktur. Vi legger spesielt vekt på relasjonsbygging og samspill for å nå disse målene.

Vi har implementert flere programmer i "De utrolige årene": Dino-skole, mini-Dina, universalforebyggende kurs for foreldre, samt at alle faste ansatte har gjennomført Kurs i universalforebyggende program for barnehage og skole.

Å stimulere til gode entreprenørielle ferdigheter og god livskompetanse er sentral i vår virksomhet.

Overgangen mellom barnehage og skole ivaretas gjennom et godt faglig og praktisk samarbeide med skolen.

Vi bruker Vigilo som informasjonskanal mellom heim og barnehage.

På grunn av smittevernhensyn vil barnehageåret 2020/2021 være annerledes organisert enn normalt. Vi vil allikevel gjøre vårt best for å gi et tilbud bygd på felles grunnverdier, felles temaplaner med alderstilpasninger, og fokus på progresjon i tråd med rammeplan for barnehager.

Publisert: 12.02.2009 09:56 Sist endret: 10.09.2021 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS