Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Småbarn (0-3 år)

Fra januar 2021 er det 23 barn.  Av dem er 14 barn tilknyttet småbarnsavdelingen.  12 er født i 2019 og 2 i 2020. 1 åringene er delt i 2 grupper. 

9 barn født i 2018, er ei ega gruppe og har tilhold i egne rom på storsia.  

Trygghet, omsorg og rutiner preger hverdagen på småbarn. Dette, i tillegg til leik og sosialt samspill er viktig for å kunne møte hverdagens utfordringer. Fri leik der vi voksne er aktive deltakere i barnas hverdag, og sees på som viktig for å lære ulike «leike-regler» som å dele, å låne, å gi tilbake, å gjøre sammen. Humor og glede preger vår hverdag :-) Ellers er det viktig å møte hvert enkelt barn sine behov i løpet av dagen, med tanke på ute-tid, mat, søvn, hvile, aktiviteter/turer. Dette for å gjøre barnehagedagen så trygg og god som mulig ut i fra barnets alder og behov.

Faste aktiviteter for de minste er enkle formingsaktiviteter, maling, baking, sangstund med bildebøker, rim og regler, vannleik og små turer i nærmiljøet. Sammen med de minste på storbarn, bruker de største på avdelingen å være med i gymsalen.

 Vi legger også opp til gymaktivitet inne på småbarn hvor sangleiker, musikk og dans, enkel hinderløype, er viktige akvtiv

Vi er ute på formiddag og ettermiddag så fremt været tilsier det. På vinterstid er utetida fortrinnsvis på formiddagen, men vi ser det an ut fra alder/behov, vær og vind.

Publisert: 11.02.2010 12:56 Sist endret: 22.02.2021 11:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS