Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

ARKEN arbeid og aktivisering

ARKEN arbeid og aktivisering er et tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

ARKEN arbeid og aktivisering

Mål

Aktiviteter

Organisering

Kontaktinformasjon

Informasjonsbrosjyre   (PDF)

Informasjonsbrosjyre "Svartbekken" (PDF)

Brosjyre med omtale av alle dagtilbudene kommunen tilbyr.   PDF

L:     Til toppen av siden
Det skal være et tilbud som gjør at brukeren og ansatte har meningfulle, utfordrende og trivelige dager.

 • igjennom en stabil hverdag, skal hver og en føle de er i et trygt miljø.
 • igjennom deltagelse i aktivitet.
 • igjennom inkludering i arbeidslivet.
 • via mulighet for mestring.
 • ved at innsats krones med tilbakemelding.
 • ved at alle blir ”sett”
 • ved mulighet for faglig utvikling.
 • ved rom for humor.
 • ved mulighet for oppgaver som kan løses individuelt eller ved samarbeid.
 • ved at mennesket/individet er i sentrum.
 • ved gode etiske refleksjoner og handlinger.

AKTIVITETER.     Til toppen av siden
Vi har forskjellige aktiviterer på ARKEN arbeid og aktivisering - noen av disse er:Medarbeidere fra ARKEN i aksjon i kantina på rådhuset

 • Kantine på rådhuset.
 • Butikk i respsjonen på Ørmelen bo- og helsetun, egenproduserte varer selges.
 • Fruktbudet, leverer ut frukt til diverse kontorer i kommunen.
 • Kantine på Arken.
 • Lein Vestre, vi arbeider på gården.
 • Sanserom, det hvite rommet og det svarte rommet.
 • Bingo annen hver onsdag og hver fredag.
 • Lager tennbrikker av makulert papir og stearin.
 • Trim, dans, ergometersykkel, div. trening
 • Busstransport.
 • Egne individuelle planer, egne dagsplaner.
 • Datarom.
 • Arken bakeri. Vi baker rundstykker, Ingers rugbrød, fylte horn og skuffkaker.
 • Friluftsdag hver fredag.
 • Ansvaret for intern post i kommunen.
 • ”Den gode samtale.”
 • Hobbyaktiviteter
 • Utleie av ARKEN, på kveld og helg. Alle må delta i klar gjøring.
 • Deltar i utkjøring av matombringing.
 • Hold Øra Ren

KONTAKTINFORMASJON:     Til toppen av siden
Avdelingsleder på ARKEN er Per Anders Fosslund

Postadresse: 

ARKEN arbeid og aktivisering 
Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

Besøksadresse:
ARKEN arbeid og aktivisering
Gamle Ferjeveg 2
7653 Verdal

Mobilnr. avd.leder:       41 54 87 41 (Lise-Marte Troset).
Mobilnr. kontor:           47 48 64 09
Mobilnr. ansvarsvakt:  47 48 64 12

    Til toppen av siden

Publisert: 21.05.2010 08:51 Sist endret: 08.10.2020 12:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS