Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Innsatsteam utfordrende adferd

Høsten 2015 opprettet Verdal kommune en nysatsing for å styrke tjenestene som gis til personer med utfordrende adferd.

Last ned beskrivelse av innsatsteam utfordrende adferd i PDF-format.

«Innsatsteam – utfordrende adferd» bygges over samme lest som demensteamet i kommunen: Innsatsteamet skal ikke erstatte spesialisthelsetjeneste eller andre instanser som det samarbeides med pr i dag, men være en samarbeidspartner på kommunalt nivå.

Innsatsteam utfordrende adferd er tverrfaglig sammensatt og samarbeider med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Teamet består av en koordinator og ressurspersoner fra ulike avdelinger i Bo- og dagtilbudstjenesten i kommunen.

Nysatsingen skal bidra til at alle kan få en bedre hverdag gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Med alle mener vi brukeren selv, tjenesteyterne, pårørende, naboer og andre i samfunnet.

Innsatsteam - utfordrende adferd:

 • vektlegger at alle tjenestemottakere har krav på respekt og rett til å være seg selv.
 • bidrar til et bevisstgjort fagmiljø der tjenestene er faglig forankret, og at tjenesteyterne kommuniserer i faglige termer.
 • arbeider for å spre forståelse for at utfordrende adferd er en form for kommunikasjon, og arbeider på en tillitsskapende måte.
 • gir informasjon og utfører veiledning til ansatte, tjenestemottakere, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • arbeider etter Verdal kommunes verdigrunnlag: lojalitet, ærlighet og respekt
   

Definisjon på utfordrende adferd:
Kulturelt avvikende adferd med intensitet, frekvens eller styrke som utsetter personen selv eller andre for fysisk fare, eller som i stor grad vil føre til begrenset bruk av eller tilgang på vanlig sosial deltakelse i samfunnet (Emerson mfl. 1996).

Adferd som kan komme inn under denne definisjonen er: Vold mot andre personer, selvskading, brudd på sosiale normer, lovbrudd, verbal aggresjon/trusler/trakassering, ødeleggelse av gjenstander, avvikende seksuell adferd m.m.

Målgruppe:
Mennesker over 18 år med utviklingshemming og mennesker med vansker innen nevropsykiatrisk spekter med utfordrende adferd. Målgruppen vil bli utvidet etter en utviklingsplan.

Hovedmål:
Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har aktive år med god helse og trivsel.

Delmål:

 1. Innsatsteamet bidrar til å redusere og håndtere utfordrende adferd på en forsvarlig og kompetent måte
 2. Innsatsteamet bidrar til målrettet miljøarbeid, herunder systematisk kartlegging, målarbeid og dokumentering/evaluering.
 3. Innsatsteamets arbeid fører til kompetanseutvikling
 4. Innsatsteamet bidrar til godt samarbeid med 1. og 2. linjetjenesten på utfordrende adferd
   

Deltagere:
Innsatsteamet vil bestå av en koordinator og ressurspersoner fra avdelinger i helse.

Kontaktperson:
E-postadresser:
innsatsteam.utfordrende.adferd@verdal.kommune.no / IUA@verdal.kommune.no

Publisert: 18.06.2015 07:30 Sist endret: 15.10.2018 07:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS