Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

ATA-senteret

Arbeidstrening og aktivitetssenter

Salg av egenproduserte varer / produkter

Lokalisering og åpningstid  Til toppen av siden
ATA-senteret har lokaler i tilknytning til Byggmester Bjartnes, ved Rindsem i Vinne. Åpningstida varierer, avhengig av hvilket tilbud en har.

Målgruppe   Til toppen av siden
For personer med utfordringer innen rus og/ eller psykisk helse, og som har behov for å være i aktivitet.

Målsetting   Til toppen av siden
Å tilrettelegge for mestring og tilhørighet, å bidra med arbeidsoppgaver der alle kan bidra mot et felles mål, sosialt samvær, meningsfylt hverdag, bedre livskvalitet, og for noen kan dette være et trinn mot andre tiltak.

Den som ønsker å benytte tilbudene ved ATA-senteret kan ta opp dette med sin Ruskonsulent eller kontaktperson i Avd psykisk helse. Om noen ønsker tilbud og ikke har kontakt med Rusavdelingen eller Avd. psykisk helse fra før, kan det rettes en forespørsel til Forvaltningskontoret for helse- go omsorgstjenester.

Tilbudene ved ATA-senteret:     Til toppen av siden

Torpet
Torpet er et høyterskeltilbud for personer med rusmiddelproblematikk under rehabilitering. Arbeidstrening, natur- og kulturopplevelser, sosialt samvær, trening og strukturert hverdag er i fokus.

Husbokkan
Aktivitetstilbud for mennesker som er for friske til lediggang, men som av ulike årsaker ikke er i stand til å delta i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsoppgaver er restaureringsarbeid, vedproduksjon, ryddig av stier og friluftsområder, enkle male/ snekkeroppdrag med mer.

Dagsverket
Lavterskel arbeidstiltak for rusavhengige som uavhengig av rehabiliterings- og livssituasjon føler seg i stand til å påta seg reelt arbeid, i et dag for dag perspektiv. Dagen starter med måltid. Arbeidsoppgaver er vedproduksjon. Godtgjøring etter endt arbeidsdag.

Friluftsgruppe 
Turer i nærområdet, enten på ski, fotturer og noen ganger hundekjøring.

Publisert: 28.04.2011 11:04 Sist endret: 19.02.2020 07:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS