Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Utviklingshemming og seksuell helse

Virksomhetsområdet Bo- og dagtilbudtjenesten i Verdal kommune har i perioden 2015 – 2017 hatt særlig fokus på fagområdet seksualitet gjennom prosjektet «utviklingshemming og seksuell helse». Prosjektet er nå implementert i drift.

Prosjektet var finansiert med midler fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og egeninnsats fra kommunen. Samarbeidspartnere i prosjektet var Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord Universitet og Helseforetaket Midt-Norge, v/Habiliteringstjenesten for voksne, og NFU Lokallag Levanger og Verdal.

Mål og hensikt:
Vi har arbeidet systematisk med kvalitetsarbeid i seksuell helse, for at mennesker med utviklingshemming skal kunne ivareta sin seksuelle helse og ha et goldt seksualliv.

I prosjektet har vi arbeidet med tre mål:

  • Forebygging og håndtering av overgrep
  • Kompetanseheving for ansatte
  • Kompetanseheving for mennesker med utviklingshemming

Tiltak og gjennomføring
Bufdir sine retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming er lagt inn i vårt kvalitetssystem, og det er kjørt opplæring i aktuelle avdelinger i virksomhetsområdet. I tillegg er informasjon om retningslinjene lagt inn i et eget hefte som deles ut til nytilsatte. Plakat om håndtering ved overgrep er hengt opp i avdelingene.

Kommunen har opprettet nettverksgruppe, bestående av ressurspersoner fra hver avdeling. De har fått kompetanseheving i faget, samt arena for å diskutere utfordringer. Tilpasset PLISSIT-modellen som synliggjør vårt ansvar som helsepersonell på området seksuell helse, plakat hengt opp i avdelingene (klikk på plakaten for PDF-fil i stort format).

Plakat med informasjon om PLISSIT-modellen, klikk for stort format i PDF

Ansatte har fått økt kompetanse på fagområdet seksualitet gjennom:

  • e-opplæringen, ingen hemmeligheter
  • internopplæring om seksuell helse én gang i året, med hovedtemaene; rutiner ved overgrep og seksualvennlig miljø
  • fokus på fagtemaet seksuell helse i møtefora, og refleksjoner over fagtemaet seksuell helse

Verdalsmodellen, kurs i seksualitet for mennesker med utviklingshemming
Verdal kommune har utarbeidet en opplæringspakke, Verdalsmodellen, for kurs i seksualitet for mennesker med utviklingshemming.

Tema i kurset er kropp og identitet, venner og kjærester, seksualitet og samliv. Kurset går over seks timer fordelt på tre dager. Alle deltagerne har med seg en nærperson som støtte under kursdagene. Undervisningsformen preges av dialog mellom kursholdere og deltagerne. Vi ser på bilder og filmer og snakker om det vi ser. Modellen består av et opplegg for planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs i sekskualitet, med relevante vedlegg.

Prosessbeskrivelse for kurs i seksualitet, opplæringsmodellen Verdalsmodellen.
(uten vedlegg, vedleggene i modellen kan deles, ta i så fall kontakt)

Guide til seksualvennlig miljø:
Vi har utformet en guide for hvordan skape et seksualvennlig miljø i din kommune.
Last ned denne guiden her.

Medieomtale:

Oppslag på NRK Nyheter sine nettsider om kommunens prosjektarbeid

Innslag i NRK Midt-Nytt 04.12.2017 om kommunens prosjektarbeid

Radio-innslag i Distriktsprogram Trøndelag 04.12.2017 om kommunens prosjektarbeid.

Gjennomført to kurs i seksualitet våren 2019
Bo- og dagtilbudtjenesten har gjennomført 2 kurs i seksualitet våren 2019. Ved hjelp av Verdalsmodellen har 8 deltakere fått undervisning i kropp og identitet, venner og kjærester, seksualitet og samliv. Begge kurs inneholdt filmer, bilder, samtaler og refleksjoner rundt temaene. Med 4 deltakere på hvert kurs ble det gjort noen justeringer i forhold til kursinnhold, med bakgrunn i deltakernes funksjonsnivå. Vi tar med oss gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, og satser å gjennomføre flere kurs senere.

Deltagelse på vernepleierkonferansen 2019 
To ressurspersoner fra Nettverksgruppa Seksuell Helse i kommunen var i februar deltakere på Vernepleierkonferansen på Gardermoen.
Der fikk de holde foredrag om Verdalsmodellen, og kommunen sine erfaringer rundt fagtemaet seksuell helse og seksualvennlig miljø - se presentasjonen som ble brukt unde foredraget.

Erfaringskonferanse 2017
Informasjon og presentasjoner fra Erfaringskonferanse den 24. januar 2017 som Verdal kommune arrangerte:
Erfaringskonferanse 24. januar 2017 (klikk for å se informasjon og presentasjoner) 

Kontaktinformasjon:
Bjørn Magne Lyngstad
Leder, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag
utviklingssenter@verdal.kommune.no
Mobil: 924 55 886

Janne Kristin Hermann
Miljøterapeut, leder i Nettverksgruppa Seksuell Helse

Publisert: 29.08.2016 13:48 Sist endret: 23.07.2021 10:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS