Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Erfaringskonferanse funksjonshemming og seksuell helse

Lgogo til fylkesmannen i Nord-Trøndelag Verdal kommune sin logo Logo til NFU

Logo til Helse Nord-Trøndelag   Logoen til Nord Universitet

 
Steinkjer, Statens hus 24. januar 2017.

Se presentasjoner fra erfaringskonferanse 24. januar 2017

Utskriftsversjon av informasjon og program   (PDF, oppdatert 20.01.017)

Erfaringskonferansen ble arrangert av Fylkesmannen i Nord – Trøndelag, HNT Helseforetak ved Habiliteringstjenesten for voksne, Verdal kommune, NFU lokallag Levanger og Verdal og Nord Universitet.

Erfaringskonferansen var en arena for faglig påfyll i fagfeltet funksjonshemming og seksuell helse, erfaringer fra arbeidshverdag og nettverksbygging.

Målgruppen var:
Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner i Nord-Trøndelag.
Ledere og ansatte i Helse Nord Trøndelag HF.
Fastleger, brukerorganisasjoner, pårørende, utdanningsinstitusjoner og alle med interesse i fagfeltet.

 

                   Klikk her for å se programmet for erfarin gskonferansen  - med presentasjoner fra konferansen
 

 
Presentasjon av foredragsholdere:

Bilde fra LinkedIn av Karl Kristian Rådahl Kirchoff Karl Kristian Rådahl Kirchhoff
Seniorrådgiver i avd. Barne- og ungdomshelse i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet.
Var med i prosjektgruppen som utarbeidet direktoratets utkast til ny strategi i seksuell helse.

 

 

 

 

Heidi SolvangHeidi Solvang
Vernepleier siden 1984 (Bergen)
Videreutdanninger: Helse og sosial administrasjon, veiledningspedagogikk, sexologi.
Lærebokforfatter, div. fagartikler.

Arbeidet med mange målgrupper med ulike funksjonshinder, autisme, ulike medfødte skader, ulike syndromer, ervervede skader hos barn, ungdom, voksne.

Vært med å etablert fagnettverk på landsbasis (Leder NFSS) og i Helse Nord.

Arbeider ved Habiliteringstjenesten for voksne, Kirkenes sykehus, Helse Finnmark.
Eget firma i Tromsø: «Din sexolog».

  

 

 

Nina Mortensen

Nina Mortensen
Jobber som spesialergoterapeut i Habiliteringstjenesten for barn og unge i Nord-Trøndelag, hvor en stor del av arbeidsoppgavene handler om utredning, oppfølging og veiledning av barn og unge med sammensatte vansker i alderen 0-18 år, inkludert samarbeid med familie og lokalt hjelpeapparat.
Har tatt videreutdanningen «Sexologi og funksjonshemming» ved Høgskolen i Akershus.
Deltar i faglig nettverk for Habiliteringstjenestene i landet; NFSS; Nettverk Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv.
Avsluttet i 2015 master i helsevitenskap ved NTNU, som omhandlet opplæring i temaet kropp, identitet og seksualitet for ungdommer med psykisk utviklingshemming i ungdomsskole og videregående skole.

 

 
 

 

 

Frode SkjelstadFrode Skjelstad
Ansatt nå ved Habiliteringstjenesten for voksne i Nord Trøndelag.
Vernepleier med videreutdanning i sexologi og funksjonshemming.
Eksamen i velferdsstatens strukturer, hjelpepleier i vernepleie.

Arbeidet først ved Hallsetheimen fra 1987, siden Trondheim Kommune,
Tromsø Kommune og Helse Nord Trøndelag.

Vært ansatt i Institusjon, boliger for utviklingshemmede, dagsenter,
barnebolig, Barne- ungdomsskole, Omsorgstjeneste og Helseforetak.

 

 

 

 

Snorre Næss

Snorre Næss
Leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Nord - Trøndelag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Tone Mære Bye

Siv Tone Mære Bye
Ferdig utdannet Vernepleier i 2000, ved HiST.
Studerer nå Seksuell helse og seksualitetsundervisning ved HiOA.

Sertifisert i KroppKunn og SexKunn, høsten 2016.
Ressursperson i prosjektet «Utviklingshemming og seksuell helse»
Har jobbet i boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i Trondheim og Verdal, fra 1998 - 2003.
Jobbet som miljøterapeut ved Verdalsøra Ungdomskole i 7 år. Har siden 2011
vært ansatt som Miljøterapeut ved Arken arbeid og aktivisering.

 

 

 

Linda Barøy, Foto: Einind AAbakken, NRK

Linda Barøy
Vernepleier.
Videreutdanning i Veiledningspedagogikk, Forvaltning- og helserett. Sertifisert i kroppkunn og sexkunn, høsten 2016.

Har arbeidet i boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og dagtilbud.
Arbeider nå i Verdal kommune som Veileder og saksbehandler i BPA- tjenesten og Leder i prosjektet «Utviklingshemming og seksuell helse».
 
 

Publisert: 31.10.2016 07:52 Sist endret: 02.02.2017 11:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS