Gå til innhold Globalmeny Forsiden
corona_heltene

NAV

Telefon: 55 55 33 33 (kl. 08:00 - 15:30)
- eller direkte mellom 10:00 og 14:00
413 97 919 for sosiale tjenester
413 50 827 for andre henvendelser

Endret tilgjengelighet grunnet Korona-tiltak for å begrense smitterisiko - se her.

 

Forenklet søknad om økonomisk sosialhjelp - PDF for utskrift.

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp i Verdal - krever pålogging via ID-porten

NAV Verdal tar imot både elektroniske søknader og papirsøknader om økonomisk sosialhjelp - papirskjemaet kan finnes under NAV på Verdal kommune sin hjemmeside, og det er lagt ut utenfor inngangsdøra til NAV sammen med veiledning for utfylling.

Du kan også søke om forskudd på dagpenger før påske (utbetales senest onsdag i "den stille uke") 
Egen informasjonsside for selvstendig næringsdrivende og frilansere (på NAV sine nettsider)Viktig infomasjon til arbeidsgivere som må pemittere ansatte.

 
 
 
I Verdal kommune er en del av de kommunale tjenestene organisert i NAV, se Tjenester øverst i høyre meny.

For den statlige delen av NAV finner du opplysninger om tjenestene på http://www.nav.no.

Ellers vil du finne opplysninger ved å bruke søkefeltet i øvre høyre del av bildet, skriv inn tjenesten du vil vite mer om og trykk enter, så vil du finne lenke til opplysninger om aktuell tjeneste på NAV sine nettsider.

Les om det lokale brukerutvalget for NAV i Verdal

NAV Verdal holder til i Johannes Bruns gate 2 (Kinogården), og deres åpningstider og tilgjengelighet (gjeldende fra 16.12.2019) er :

 • nav.no / Ditt NAV - døgnåpent alle dager,
  Åpent for å sende beskjeder til NAV - eller direkte til egen veileder på «DITT NAV» alle virkedager. Svarfrist er 48 timer.
 • Telefon -
  alle virkedager kl. 08:00 - 15:30, tlf. 55 55 33 33
  (evt. tastevalg)
  Du blir kontaktet innen 48 timer hvis du ikke får avklart spørsmålet i telefonkontakten, men må snakke med veileder på NAV Verdal.
 • Oppmøte uten timeavtale, man-, ons- og fredag kl. 12:00 - 14:00.
  Enkel service og veiledning, samt evt. bistand til å sette opp timeavtale med veileder
 • Timeavtaler med veileder på NAV Verdal -
  Timeavtaler kan avtales alle virkedager mellom kl. 08:00 - 15:30.

  Timeavtale bestilles:
  1) elektronisk med veileder via «DITT NAV» på NAV.no
  2) ved å ringe tlf. 55 55 33 33 eller
  3) ved personlig oppmøte i åpningstida mandag, onsdag eller fredag.
 • Hjemmebesøk -
  Kan gjennomføres alle virkedager etter avtale med veileder.
 • Sosiale tjenester -
  Alle virkedager kl. 08:00 - 15:30 etter avtale med veileder.

  Tirsdager og torsdager kan behov for akuttsamtaler (manglende bolig / manglende mat kommende døgn) meldes på tlf. 91 79 72 84 mellom kl. 12:00 - 14:00

Lokalt brukerutvalg ved NAV Verdal

Hvorfor brukerutvalg?
At du og andre brukere blir hørt og bidrar med innspill er viktig for å sikre at tjenestene brukerne i kommunen mottar er best mulige.

Som på andre områder i samfunnet er det også innen arbeid og velferd – brukerne eller kundene vet best hvor skoen trykker. NAV er derfor helt avhengig av at du og andre brukere gir beskjed om hvordan NAV gjør jobben sin. Fungerer tjenestene bra? Kan kanskje NAV gjøre noen enkle grep som kan gjøre en tjeneste mer effektiv?

Brukere oppfordres til å gi jevnlig tilbakemelding om hvordan ting går til sitt lokale NAV-kontor og sine egne veiledere. Du kan også klage gi ris og ros direkte til ditt NAV-kontor ved å benytte denne linken; https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Klage+ris+og+ros

I tillegg har Verdal ett brukerutvalg som jobber jevnlig og systematisk med brukermedvirkning. Alle har rett til å uttale seg om NAVs ordninger, og brukerutvalgene er til for nettopp dette formål. Referatene fra tidligere brukerutvalgsmøter ved NAV Verdal ligger på hjemmesiden til nav på denne linken: https://www.nav.no/Brukerutvalget+i+Verdal.388525.cms.
Du kan også se hvem som sitter i de lokale bukerutvalgene for NAV i Nord-Trøndelag (deribalnt Verdal), https://www.nav.no/Lokale+brukerutvalg.375390.cms

Hva mener brukerne om NAV? 
NAV Nord-Trøndelag gjennomfører en årlig brukerundersøkelse ved alle NAV-kontor i fylket, der brukerne gir tilbakemeldinger på hvor fornøyde de er med service og oppfølging de får fra NAV. Svarene fra brukerne benytter NAV til å bli bedre.

Hva slags saker kan meldes inn til brukerutvalget?
Alle saker som angår flere – systemsaker. Eksempler kan være kundebehandling, allmenn tilgjengelighet og utforming, NAVs åpningstider, boligsosial bosetting, fokusområder og mye me mer. Brukeutvalget kan ikke behandle enkelltsaker.

Hvordan melde inn saker til brukerutvalget? 
Brukerutvalget kan kontaktes av alle og saker kan meldes inn til alle i brukerutvalget. Leder av brukerutvalget setter opp sakliste og kaller inn til møte ca hver 3. mnd.
Oversikt over hvem som sitter i brukerutvalget ved NAV Verdal finner du på https://www.nav.no/Lokale+brukerutvalg.375390.cms.

Publisert: 21.09.2009 11:33 Sist endret: 30.03.2020 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS