Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

SMU

SMU - skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget er et nyere organ ved alle grunnskoler. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Utvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen har flertall. 
 
Samarbeidsutvalget kan være skolemiljøutvalg, men det må da oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de samlet får flertall. Elevrepresentantene skal heller ikke her være til stede når saker som er omfattet av lovfestet taushetsplikt blir behandlet. Foreldrene får i disse tilfellene dobbeltstemme.
 
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jfr. opplæringslovens kapittel 9 a.

Publisert: 23.06.2010 10:13 Sist endret: 03.09.2020 08:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS