Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Matematikk

Matematikkrommet er etablert i samarbeid med Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen, og ble åpnet i november 2007. På matematikkrommet tilbys aktiviteter tilpasset ulike alderstrinn, fra barnehage til videregående skole. Vi legger vekt på elevaktiv undervisning og bruker mye konkretiseringsmateriell. Aktiviteten i rommet skal være læreplanbasert, og undervisningsopplegget skal være knyttet til konkrete læreplanmål. Vi har ca 1 500 personer på besøk hvert skoleår.

Matematikkrommet er etablert i samarbeid med Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen, og ble åpnet i november 2007. På matematikkrommet tilbys aktiviteter tilpasset ulike alderstrinn, fra barnehage til videregående skole.

På matematikkrommet tilbyr vi undervisningsaktiviteter tilpasset ulike alderstrinn - fra barnehage til videregående skole. Aktiviteten i rommet skal være læreplanbasert. Øktene på matematikkrommet har ofte en praktisk form, med bruk av mye konkretiseringsmateriell. En av ambisjonene med matematikkrommet er å inspirere til mer elevaktiv matematikkundervisning.

Skoleklasser fra Verdal, Levanger og Inderøy inviteres til senteret. Vi inviterer hovedsakelig skolestartere fra barnehagen, 5.trinn, 8.trinn og videregående skole (VG1T) til matematikkrommet på dagsbesøk, men vi kan også ta i mot besøk fra andre aldersgrupper hvis vår kalender tilsier det. Totalt ca. 1 500 besøkende pr år. Lærere som følger klassen skal være aktive observatører. MNRT ønsker at det er elevenes faste matematikklærer som følger klassen.

Tema avtales på forhånd, og aktivitetene skal være knyttet til konkrete læreplanmål for den aktuelle aldersgruppe. Elevene gjør et forarbeid før et besøk, og det er et ønske om at det gjøres et etterarbeid i klassen etter besøket.

Matematikkrommet tar også i mot besøk av barnehager sammen med førskolelærere og assistenter. I matematikkrommet finnes det utstyr som kan brukes til aktiviteter tilpasset alle trinn, fra barnehage til videregående skole. Det er et mål for senteret at aktiviteten i matematikkrommet blir en integrert del av skolen, og vi vil gjerne ha tips og synspunkter fra lærere og andre

Publisert: 13.03.2013 12:10 Sist endret: 13.03.2013 12:52
Postadresse: Neptunvegen 6 7650 Verdal
Tlf: 74 04 82 00 Faks: E-post: pemy@verdal.kommune.no
Åpningstid: 08.00-15.00 Åpningstid: Stengt Org.nr.:
Nettredaktør: Ole-Magnus Høydal (453 91 075) Ansvarlig redaktør: Per Håvard Myran (464 01 041) Utviklet av: