Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Naturfag

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) arbeider med å utvikle flere undervisningsopplegg innenfor tema knyttet til naturfag i vid forstand - det kan være biologi, kjemi, fysikk og miljøteknologi. Undervisningsoppleggene utvikles i samarbeid med videregående skole og lokale bedrifter.

Naturfag i brann:
Undervisningsopplegg for videregående skole - knyttet til fagene Naturfag (vg1) og matematikk.

Vi ser på forutsetninger for at noe skal brenne. Gjennom elevforsøk med antenning / slukking vises spesielt hvordan tilgang på på oksygen påvirker forbrenning. Elevene får teste produkter for brannsikring fra to lokale bedrifter, og elevene får se realfaglige prinsipp anvendt i praksis. Brannvesenet informerer om forebygging og viser brannslukking med ulike slukkemidler.

Bildet som viser demonstrasjon av brannslukking med vann

Opplegget er utviklet i samarbeid med bedriftene Hypoxic technologies AS, Securo AS, Innherred brannvesen og Verdal VGS.

Status vår-12: opplegget er ferdig utviklet, og gjennomført med flere klasser. Tilbys igjen til høsten. Spørsmål kan rettes til Einar A Bratberg eller Per Håvard Myran.

 
Miljø:
Undervisningsopplegg for videregående skole - knyttet til fagene Biologi 1 og Kjemi 2.

Vi tar utgangspunkt i de biologiske og kjemiske prosessene som skjer i Ecoproanlegget i Skjørdalen i Verdal kommune. Ecopro mottar og behandler matavfall fra 50 kommuner i Midt-Norge, og organisk avfall blir her omgjort til biogass og et restprodukt. Biogassen som produseres i anlegget brukes som elektrisitet (42 %) og varme (58 %). Sluttproduktet, eller restproduktet om man vil, er næringsrike jord- og gjødselprodukter som kan anvendes både i landbruket og i private husholdninger. Etter orientering og omvisning i anlegget hos Ecopro vil elevene arbeide videre med prøver herfra i et laboratorium. Alle aktiviteter er koblet nært opp mot kompetansemål i læreplanen i det respektive faget, og inneholder både for- og etterarbeid for å styrke elevenes utbytte av undervisningen.

Opplegget er utviklet i samarbeid med Ecopro, Innherred Renovasjon (IR) og lokale videregående skoler.

Status vår-12: opplegget er ferdig utviklet, men ikke utprøvd. Spørsmål kan rettes til er Per Håvard Myran.

 
Kjemi:
Undervisningsopplegg for videregående skole - knyttet til geologi og kjemi - med utgangspunkt den store forekomsten av kalk i området.

Opplegget utvikles i samarbeid lokalt næringsliv og videregående skole.

Status vår-12: opplegget er under utarbeiding. Spørsmål kan rettes til Knut Baglo.

Publisert: 13.03.2013 12:18 Sist endret: 21.03.2013 09:49
Postadresse: Neptunvegen 6 7650 Verdal
Tlf: 74 04 82 00 Faks: E-post: pemy@verdal.kommune.no
Åpningstid: 08.00-15.00 Åpningstid: Stengt Org.nr.:
Nettredaktør: Ole-Magnus Høydal (453 91 075) Ansvarlig redaktør: Per Håvard Myran (464 01 041) Utviklet av: