Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Om MNRT

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT)

Bakgrunn:
Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) etablert høsten 2007.

Senteret er en videreføring av "Midt-Norsk Partnerskapsenter" (MNP). MNP åpnet i mars 2002, og hadde fram til november 2007 ca 6 000 skoleelever på besøk. På MNP fikk elevene bygge roboter med teknisk lego og programmerere disse med tilhørende dataverktøy. Klassene fikk informasjon og omvisning ved industriarbeidsplassen Aker Verdal, og elevene fikk prøve ut arbeidsmetoder og benytte ulikt utstyr som benyttes i produksjonen (blant annet sveising og sliping). Se presentasjon av MNP (PDF-format) for mer informasjon.

 
Visjon:
Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) har en visjon om helhetlig ivaretakelse av realfaglige læreprosesser i hele utdanningsløpet fra barnehage til høgskole-/universitetsnivå: "Fra bleie til Master".

 
Mål:
Et viktig mål for senteret er å øke barns og ungdoms interesse for, og kompetanse i realfag og teknologi. Senteret skal være en arena for kontakt mellom skole og næringsliv, og i samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner tilby studier frem til bachelor/mastergrad.

Målgrupper for MNRT er barnehagebarn, elever i grunnskolen og videregående skole, foreldre, studenter (spesielt førskole- og allmennlærerutdanning), førskolelærere og lærere på de ulike trinn i skolen. Senteret har et nært samarbeid med næringslivet.

 
Aktivitet:
I løpet av ett skoleår er ca 1 000 elever innom "Teknologirommet" (flerdagers besøk). Aktiviteten i teknologirommet er en videreføring av aktiviteten som ble drevet av MNP.

Omlag 1 500 elever er på besø på "Matematikkrommet". Rommet er utrustet i samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Du finner mer informasjon om de aktivitetene på rommenes egne nettsider.

Publisert: 13.03.2013 12:20 Sist endret: 21.03.2013 09:54
Postadresse: Neptunvegen 6 7650 Verdal
Tlf: 74 04 82 00 Faks: E-post: pemy@verdal.kommune.no
Åpningstid: 08.00-15.00 Åpningstid: Stengt Org.nr.:
Nettredaktør: Ole-Magnus Høydal (453 91 075) Ansvarlig redaktør: Per Håvard Myran (464 01 041) Utviklet av: