Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Om Miljøteam ungdomsskole

Miljøteam ungdomsskole er et frivillig lavterskeltilbud til ungdomsskoleelever og deres foreldre!

Vi bruker god tid på å bli kjent med skolens elever og er tilgjengelige for både elever, foreldre, skolens ansatte og andre samarbeidspartnere. For å få til dette bruker vi blant annet mye tid sammen med elever i friminutt og er pådrivere for å få i gang positive aktiviteter sammen med elevene. Så fremt det er mulig er vi med på turer og aktivitetsdager i regi av skolen og er stort sett alltid til stede på skolens foreldremøter.

De fleste som kommer i kontakt med oss har små eller store utfordringer som de ønsker bistand til. Det kan være alt fra tidlig fravær i gym og svømming, kjærlighetssorg, konflikter med mor/far eller bestevenner. Noen har kommet på kant med lærere og ønsker hjelp til å rydde opp i det.

Foreldre kan for eksempel kontakter oss for veiledning i forhold til grensesetting og konflikter i heimen eller bekymringer rundt vennenettverk og bruk av sosiale medier. Vi er også inne i saker der foreldre synes samarbeidet med skolen er vanskelig.

I overgangene mellom barneskole og ungdomsskole samt fra ungdomsskole til videregående er vi aktivt inne i prosessen for å gjøre disse overgangene så trygg som mulig for både elever og foreldre.

Vi jobber også aktivt for at elever skal ha positive aktiviteter å gå til etter skoletid. Vi tilbyr, så langt det lar seg gjøre, aktivitetsdager i jul-, påske- og vinterferie samt diverse sommerturer de siste to ukene i juni. Vi samarbeider i tillegg tett med andre aktører for å tilby positive aktiviteter for ungdom i Verdal. Ønsker du mer info om våre aktiviteter kan du like oss på facebook eller ta direkte kontakt med oss. 

Miljøteam ungdomsskole Verdalsøra  

Miljøteam ungdomsskole Vuku

 

Taushetsplikt
Miljøterapeuter i Miljøteam har taushetsplikt og har i utgangspunktet ikke lov til å gå videre med det ungdommen eller foreldre forteller. Hvis et problem er så alvorlig at det kan gå ut over liv og helse kan en sosialarbeider bryte taushetsplikten. Da skal ungdommen/foreldrene informeres, og får si hva den mener.

I enkelte saker er det naturlig å samarbeide med andre kommunale tiltak som for eksempel ungdomskontaktene. Før vi inngår et samarbeid med andre vil det innhentes samtykke slik at informasjon kan deles uten hinder av taushetsplikten.

Publisert: 11.04.2013 08:51 Sist endret: 10.12.2021 11:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS