Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Vinne skole

Vinne skole er en ren barneskole med 173 elever (2018/2019). Skolens hovedbygning ble tatt i bruk i 1976. Nybygget som huser 1. klasse og SFO ble tatt i bruk i 1997. 

Skolen har for tiden tre satsingsområder som vi arbeider med. De utrolige årene, Systematisk observasjon av lesing og Vurdering for læring. Vi har fokus på å utvikle en stadig bedre skole for elevene med fokus både på fag, opplevelser og sosial trivsel.

Vinne skole ønsker å være en aktiv skole som benytter naturen i nærmiljøet. Etter mye godt dugnadsarbeid har nærmiljøet blitt et spennende læringsareal, og her finner vi Trollmorskogen. Det er en flott naturleikeplass, som byr på mange og varierte utfordringer. I tilknytning til Trollmorskogen er det laget en egen sti, Trollstien. Både Trollmorskogen og Trollstien betyr mye for vår bruk av nærmiljøet som læringsarena, og således er den dugnadsinnsatsen som legges ned på dem uvurderlig. Skolen har også en samlingsplass ute, og den har blitt brukt under elevforestillinger.

I tillegg er det bygd en flott aktivitetspark i tilknytning til skolen.

Fakta om Vinne

Innbyggertall ca 2360 (2002).

Størsteparten av innbyggerne bor i boligfelt i Bergshaugen, Brannan, Baglan og Brauta. I tillegg kommer spredt bebyggelse med gårder og eneboliger.

Vinne skole (1.–7. klassetrinn og SFO) ligger i tilknytning til boligfelta, med Vinne barnehage like i nærheten. Kanutten barnehage holder til i lokalene til gamle Vinne skole.

Vinne har mange organisasjoner som på frivillig basis gir tilbud til barn, unge og voksne. I skolens nærområde er det gressbane med løpebane, tennisbane og ballbinge. Ved Hello er det lysløype med skihytte.

Vinne kirke ligger synlig fra R72. Kirka ble innviet i 1817.

Før den tid lå kirka på Hallbakkan, der en fortsatt kan se Halle gamle kirkested.

Det er helleristninger både ved Berg og i Brannan, noe som viser at bosettinga i området er gammel.

Publisert: 12.02.2009 09:58 Sist endret: 21.06.2021 09:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS