Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg

Vuku oppvekstsenter har følgende råd og utvalg:


- Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU
- Elevråd
- Samarbeidsutvalg - SU
- Skolemiljøutvalg - SMU
- Kommunalt foreldreutvalg - KFU

FAU ved Vuku oppvekstsenter:
Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.  Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU er et lovpålagt organ.  FAUs medlemmer velges for to år.

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg 2020-21:

 

Styret 2020/2021

Telefon

E-post

Leder:

Ståle Moe

90148459

staalemoe@gmail.com 

 

Nestleder:

Janne Haugan Rotmo

99604221

janne.rotmo@gmail.com

 

Kasserer:

Tor-Egil Nicolaisen

90172003

tor@granfossen.no

 

Sekretær:

Laila Botnen

90779402

laila.botnen77@gmail.com 

 

Styremedlem:

Guri Falch

93855594

guri.falch@gmail.com

 

Styremedlem:

Sturla Holmlimo

99724211

sturla@holmlimo.no 

 

Varamedlem:

Knut Arne Bjartan

95047589

Knutbjartan@yahoo.no

 

Varamedlem:

Oda Fikse

98823305

oda_pa@hotmail.com

 

                                                                                          

 

 

(til toppen)

Elevrådet ved Vuku oppvekstsenter:
Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen.  Hver klasse fra og med 5. trinn velger en tillitselev med vararepresentant for hele skoleåret. Elevrådet består av alle tillitsvalgte og elevrådsstyret.  Elevrådsstyret velges for 1 kalenderår om gangen. Barneskolen  og ungdomsskolen har separate elevråd.

Elevråd for barneskolen 2020-21:

Leder: Helmine Laksholm Grindberg
Sekretær: Sebastian Aarstad
Kasserer: Trym Nessemo
Styremedlemmer: Alexander Chanathip Moe

 

Elevråd for ungdomsskolen 2020-21:

Leder: Ane Skrove Storøy
Nestleder: Niklas Ervik
Sekretær: Ingeborg Kvernmo
Kasserer: Edmund Kulstad
Styremedlem: Danuta C. Balgård
Styremedlem: Mathias B. Hallem
Styremedlem: Oliver Østgård                                                      

 

(til toppen)

SU/SMU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Det er felles SU/SMU for Vuku barnehage, Vuku barneskole og Vuku ungdomsskole. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

SU - samarbeidsutvalget ved Vuku oppvekstsenter:
Samarbeidsutvalget er hjemlet i opplæringslovens kapittel 11, § 11 -1.
I samarbeidsutvalget har ansatte fire representanter, elever og foreldre syv representanter, og kommunen har tre representanter, totalt 14 medlemmer.

 Samarbeidsutvalget skal være sammensatt av følgende representanter:
- To representanter for undervisningspersonalet ( ATV og verneombudet)
- To representanter for andre ansatte (en fra skole og en fra barnehage)
- Tre representanter fra foreldrerådet (to fra skole og en fra barnehage)
- Fire representanter fra elevrådene (to fra barnesk. og to fra ungdomssk.)
- Tre representanter fra kommunen (rektor, styrer og en politisk repr.)


Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det er påbudt med samarbeidsutvalg som rådgivende organ som ikke har avgjørelseskompetanse etter lov eller forskrift. Elevene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover og forskrifter blir behandlet i SU.

SU - Samarbeidsutvalget 2020-21:

Leder:
Sekretær: (kom. repr. - rektor)
Medlemmer:
(til toppen)

SMU - skolemiljøutvalget ved Vuku oppvekstsenter:
Når det kalles inn til SMU-møter, skal elever og foreldre utgjøre flertallet av de stemmeberettigede. Det gjøres ved at det kalles inn to ekstra personer fra foreldre fra skole, og en ekstra elevrepresentant fra elevråd barneskole og to ekstra fra elevråd ungdomsskole, totalt 18 medlemmer. (I tillegg kan elevrådslærere møte uten stemmerett og være til støtte for elevrepresentantene.) Det avgjøres i starten av hvert enkelt møte om SMU er vedtaksfør eller ikke.
  
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jfr. opplæringslovens kapittel 9 a.

SMU - Skolemiljøutvalget 2020-21:

Leder:
Sekretær: (kom. repr. - rektor)
Medlemmer:


Representanter uten stemmerett:
(til toppen)

KFUV - Kommunalt foreldreutvalg 2020-21:

Vuku oppvekstsenter sine representanter for skoleåret 2020-21:

Ståle Moe og Janne Haugan Rotmo

Publisert: 13.01.2010 10:53 Sist endret: 29.09.2020 11:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS