Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Vuku skolebibliotek

Skolebiblioteket er plassert sentralt i skolen, med kort avstand til barneskolen og undomsskolen, vegg i vegg med kantina.

Vuku skolebibliotek er et rent skolebibliotek og ikke en del av Verdal bibliotek, men det er et tett samarbeid mellom skolebiblioteket og folkebiblioteket. Elevene kan derfor levere inn alle lån fra både bokbussen, Verdal bibliotek og også andre bibliotek på skolebiblioteket. Lånene blir da slettet fra eleven og det blir skolebiblioteket sitt ansvar at bøkene blir sendt tilbake til rette bibliotek.

Les om:   Lånekort      MappaMi      Søk i biblioteket    Purringer

Gå til:  Søk i skolebiblioteket

 

Lånekort:
Skolebiblioteket og Verdal bibliotek har felles lånekort. Elevene trenger derfor bare ett kort. Dette blir oppbevart på skolen for elevene på barnetrinnet. De blir da uten kort på fritida, og må låne uten kort når de oppsøker Verdal bibliotek. Ungdomsskoleelevene må selv ta vare på kortene sine som de har brukt på barneskolen.

MappaMi:
I MappaMi kan lånere logge seg inn og se hva en selv har lånt, forlenge lån, lagre en oversikt over det en har lånt og bestille/reservere ønskede lån. En kan også forandre de opplysningene som er lagret om en selv og rette opp eventuelle feil.
Gå til: Vuku skolebibliotek: MappaMi
           Verdal bibliotek     : MappaMi

k i biblioteket:
Her kan en søke og få svar på om biblioteket har det en ønsker å låne, og også om dette er tilgjengelig eller utlånt. En kan søke i de fleste bibliotek i hele landet og bestille lån fra andre bibliotek dersom ens eget bibliotek ikke har det en ønsker å låne.
Gå til:    Søk i skolebiblioteket          Søk i andre bibliotek

Purringer:
- på l
ån av bøker m.m. fra Vuku skolebibliotek:
Skolebøker blir lånt ut for det aktuelle skoleåret. 
Andre lån har automatisk lånetid på en måned, med det går ikke ut purringer automatisk når lånetida er overskredet.

På slutten av skoleåret får hver enkelt elev utskrift av alt de har lånt. Skolebøker og andre lånebøker m.m. som ikke blir levert inn før skoleslutt i juni, blir purret og regning blir sendt dersom lånene ikke blir levert skolen i løpet av rimelig tid, senest ved skolestart høsten etter.

- på lån fra bokbussen og Verdal bibliotek:
Det går automatisk ut purringer når lånetida er ute, enten skriftlig på brev, eller på e-post når e-postadresse er registrert på låneren. En bør ta kontakt med biblioteket dersom en ikke får levert lånet til rett tid slik at en unngår purringer og purregebyr. Les mer om:  låneregler ved Verdal bibliotek.

(Til toppen)

Publisert: 28.01.2010 10:40 Sist endret: 16.12.2015 13:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS