Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Vuku ungdomsskole

Ungdomsskolen ved Vuku oppvekstsenter har elever fra de øvre deler av Verdal kommune. Skolen dekker Leksdalen, Stiklestad og skolekretsene østover på nordsida av Verdalselva langs fylkesveg 757 med Leirådal og Vuku og videre oppover langs Helgåa med Ulvilla, Volden, Bjartan og Vera. På sørsida av dalen langs mellomriksveg 72 dekker ungdomsskolekretsen Garnes og Sul.

Fra skolestart høsten 2013 er nye 8.-klassinger fra Leksdal skole overført fra Vuku til Verdalsøra, slik at Leksdal etter hvert ikke hører til Vuku ungdomsskolekrets. De som har startet opp i Vuku, fullfører skolegangen her.

De fleste elevene ved ungdomsskolen har lang skoleveg og er avhengig av buss. Avstanden fra ytterpunktene av kretsen til skolen er 17 km fra Nord-Leksdal, 45 km fra Vera og 23 km fra Sul. 

 

Vuku oppvekstsenter avsluttet en mangeårig byggeperiode våren 2011. De gamle bygningene fra slutten av 1960-tallet ble bygd om og framstår nå som en moderne skole med lyse, fine rom. Klasseromsfløya med spesialrom i naturfag og forming ble ferdigstilt og tatt i bruk desember 2009, og ny fløy med administrasjon, kantine, bibliotek og skolekjøkken var innflyttingsklart i desember 2010.

Skoleåret 2017-2018 har Vuku ungdomsskole to paralleller på 8. trinn, 9. og 10. tinn, totalt 6 klasser. Ungdomsskolen er organisert i tre avdelinger der hvert klassetrinn utgjør en avdeling.
Avdelingsleder:
- Berit Kjeldset Skjerve

Publisert: 05.01.2010 11:19 Sist endret: 08.01.2019 09:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS