Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Miljøteam undomsskole

  

 

 

MILJØTEAM UNGDOMSSKOLE –“det finnes muligheter”.

Miljøteam er et tverrfaglig sammensatt team, bestående av personer med allsidig erfaring fra arbeid med barn og unge på forskjellige arenaer.

Vi jobber forebyggende, og skal ta tak i små og store utfordringer sammen med ungdommer, foreldre og skole på et tidligst mulig tidspunkt.

Vi er tilstede på skolen og er “voksne med tid”. Vi har fokus på relasjonsbygging og positive aktiviteter i forhold til alle elever ved skolen, men vi jobber også med barn og unge som av ulike grunner ikke finner seg helt til rette på en eller flere av arenaene; skole, hjem og fritid.

 

Ansatte i Miljøteam ungdomsskole ved Vuku oppvekstsenter er:

 – leder Silje Johanne Nordbach

Anders Gajardo Westrum-Rein - Miljøterapeut

Kristine Kjesbu – Miljøterapeut

 

Vi:

  • jobber med ungdom mellom 12 og 16 år.
  • samarbeider tett med skolens ansatte.
  • har taushetsplikt og er gratis.
  • er tilgjengelige og du trenger ingen timebestilling.
  • kan være til hjelp / støtte / veiledning, også til foreldre og skole.
  • er tilgjengelige for familier og ungdommer utenfor ordinær arbeidstid, på ettermiddag, kveld eller i helger.
  • tilbyr positive aktiviteter for ungdommer på skolen og i fritiden.
  • samarbeid tett med ulike instanser: skolene, skolehelsetjenesten, Ungdomskontakten, Panzer - ungdommens hus, flyktningtjenesten, PPT, BUP, SLT, barnevernstjenesten, rustjenesten og politi.

 

Publisert: 07.05.2013 10:48 Sist endret: 11.09.2019 14:29 Opprettet av Birger Røeggen
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS