Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.20- PS 93/20 Økonomisk tiltakspakke innenfor bygg og anlegg på grunn av covid-19 - Prioritering av aktuelle tiltak

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2020/2790 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 093/20
Kommunestyre 31.08.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret ber om at følgende prosjekt sendes ut på tilbudskonkurranse snarest mulig.

 1. Utskifting av vinduer Verdal rådhus 2. og 3.etasje:                      1,5 mill.kr inkl.mva
 2. Utskifting vinduer Ørmelen skole:                                                1,0 mill.kr inkl.mva
 3. Nytt ventilasjonsaggregat bibliotek/kinobygget:                           1,5 mill.kr inkl.mva
 4. Nytt adgangskontrollsystem bibliotek/kino                                   0,3 mill.kr inkl.mva
 5. Oppgradere heis 2 pluss utskifting av ytterdører m/karm Stekke: 1,2 mill.kr inkl.mva
 6. Pussing av 3 fasadesider Herredshuset:                                          1,5 mill.kr inkl.mva
   
  - Dersom det er ubrukte midler igjen etter at første tilbudskonkurranserunde er foretatt, sendes følgende prosjekt ut på tilbudskonkurranse i prioritert rekkefølge:
 7. Nedgravd renovasjonsløsning Stekke:                                           0,3 mill.kr inkl.mva
 8. Verdalsøra skole, Utvidelse av adkomstkontroll med kort:           0,4 mill.kr inkl.mva
 9. Verdalsøra skole, nytt kjøkken Frisklivssentralen:                        0,5 mill.kr inkl.mva
 10. Bygging av 2 nye boder for utstyr Verdalsøra skole:                    3,0 mill.kr inkl.mva

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Regjeringen har lagt fram en økonomisk tiltakspakke for å motvirke negative virkninger av Covid-19. Midlene er rettet mot kommunene for å få i gang tiltak som gir sysselsetting i bygg og anleggsbransjen med øyeblikkelig virkning.

Verdal kommune har i den forbindelse mottatt tilsagn om en bevilgning på ca. 7 mill. kroner i frie midler som skal benyttes til mindre tiltak på kommunale bygg og anlegg. Det forutsettes at tiltakene kan settes i gang raskt slik at prosjektene er igangsatt i løpet av 2020.

Rådmannen har nedenfor satt opp en del tiltak på byggsiden som er raskt å realisere. Alle tiltak er slik at tilbudsforespørsel og tilbud kan innhentes i løpet av september/oktober med byggestart i løpet av 2020.

Tiltakene er forsøkt prioritert ut fra følgende kriterier:

 • Tiltak som medfører besparelser på driftsbudsjettet gis 1.prioritet
 • Tiltak som absolutt skulle ha vært gjennomført på grunn av funksjonalitet er gitt 2.prioritet
 • Tiltak som er ønskelig utført, men kan utføres i løpet av 1-5 år har blitt gitt 3.prioritet

Aktuelle tiltak med ett grovt kostnadsestimat og foreslått prioriteringsrekkefølge:

 1. Utskifting av vinduer Verdal rådhus 2. og 3.etasje:                      1,5 mill.kr inkl.mva
 2. Utskifting vinduer Ørmelen skole:                                                1,0 mill.kr inkl.mva
 3. Nytt ventilasjonsaggregat bibliotek/kinobygget:                           1.5 mill.kr inkl.mva
 4. Nytt adgangskontrollsystem bibliotek/kino                                   0,3 mill.kr inkl.mva
 5. Oppgradere heis 2 pluss utskifting av ytterdører m/karm Stekke: 1,2 mill.kr inkl.mva
 6. Pussing av 3 fasadeesider Herredshuset:                                        1,5 mill.kr inkl.mva
 7. Nedgravd renovasjonsløsning Stekke:                                           0,3 mill.kr inkl.mva
 8. Verdalsøra skole, Utvidelse av adkomstkontroll med kort:           0,4 mill.kr inkl.mva
 9. Verdalsøra skole, nytt kjøkken Frisklivssentralen:                        0,5 mill.kr inkl.mva
 10. Bygging av 2 nye boder for utstyr Verdalsøra skole:                    3,0 mill.kr inkl.mva.

Vurdering:
Alle ovennevnte prosjekt er tiltak som skulle ha vært gjennomført. Rådmannen ser at det med en økonomisk ramme på ca.7 mill.kr. er det ikke rom for alle de tiltakene som er listet opp. For å få en rask igangsetting av aktuelle prosjekt foreslår rådmannen at det sendes ut tilbudsforespørsel på de 6 første opplistede tiltakene ovenfor. (Tiltak 11 – 16) Dersom det skulle vise seg at det skulle være igjen midler etter at disse prosjektene er kontrahert, vil rådmannen foreslå å gå videre på oppsatt tiltaksliste.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.08.2020 12:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS