Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.20- PS 94/20 Utbygging ny Vuku barnehage - Sluttrapport

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/6012 - /5038/140/35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 094/20
Kommunestyre 31.08.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Sluttrapport tas til orientering. 

Vedlegg: 
Utbygging ny barnehage Vuku – Igangsettingstillatelse med finansiering – K-sak 87/17 - Saksprotokoll.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Generelt:
Prosjektet har omfattet følgende:

 • Bygging av ny barnehage på 787 m2
 • Lekeareal på 4,6 da
 • Opprusting av parkeringsplass
 • Oppvarming med vannbåren biovarme
 • Kjøp av areal og opparbeidelse av ansattparkering

Prosjektet omfattet oppføring av en ny barnehage i Vuku med 3 avdelinger, en småbarnsavdeling og 2 avdelinger for større barn. I tillegg til selve barnehagebygget var det medtatt oppfylling av den gamle parkeringsplassen til ett mer flomsikkert nivå samt asfaltering av denne.

Den gamle barnehagebygget/klubbhuset ble revet som en del av byggeprosjektet.

Byggekomite:

 • Virksomhetsleder for barnehagene i Verdal
 • 2 representanter fra Teknisk drift
 • Bestyrer Vuku barnehage
 • Verneombud Vuku barnehage

Utførende:

 • Totalentreprenør:   Kvernmo A/S
 • Arkitekt:                Arcon Prosjekt A/S
 • Byggherreombud:  Norconsult A/S

Kostnader:

 • Kommunale gebyrer:                   Kr.      207.785,-
 • Entreprisekostnader:                    Kr. 20.534.031,-
 • Inventar/utstyr:                             Kr.  1.803.221,-
 • Interne prosjektkostnader:            Kr.     350.000,-
 • Prosjektering/byggeledelse:         Kr.  1.564.881,-
 • Grunnerverv: Kr. 166.751,-Mva: Kr.  5.971.177,-
 • Byggelånsrenter:                          Kr.      445.842,-
 • Totalt:                                           Kr. 31.043.688,-

Bevilgede midler K-sak 87/17:

 • Entreprisekostnad: Kr. 18.600.000,-
 • Forprosjekt/byggherreombud       Kr. 1.600.000,-
 • Inventar/utstyr:                             Kr . 1.600.000,-
 • Uforutsett:                                    Kr.   2.200.000,-
 • Mva:                                             Kr.   6.000.000,-
 • Totalt:                                           Kr. 30.000.000,-

Vurdering:
Som en ser av ovennevnte har det blitt et merforbruk på prosjektet på ca.1,0 mill.kr i forhold til økonomisk ramme vedtatt i K-sak 87/17:

Dette skyldes i hovedsak:

 • Kostnader til innkjøp av inventar og utstyr har et merforbruk på ca. 250.000,- inkl.mva.
 • Kjøp av grunn til ansatteparkering på ca. 170.000,- var ukjent ved byggestart og derfor ikke medtatt.
 • Opparbeidelse av ansatteparkering ca.kr 150.000,- inkl.mva var heller ikke medtatt i opprinnelig kostnadoppsett.
 • Byggelånsrenter på ca. kr 450.000,- var i sin opprinnelse ikke medtatt i kostnadsoverslaget. Nye rutiner ved kostnadsvurdering av prosjekter sikrer nå dette.

Merforbruk utgjør ca. 3,5 % av opprinnelig kostnadsramme.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.05.2021 13:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS