Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.20- PS 95/20 Godtgjøring til fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/2110 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 095/20
Kommunestyre 31.08.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 08.01.2020 angående godtgjøring av Fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-2023. 

Vedlegg: 
Epost fra Verdal fjellstyre.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til Fjellovens § 7 skal kommunestyret fastsette godtgjøringen til Fjellstyrets medlemmer ette forslag fra Fjellstyret. Godtgjøringen skal dekkes over Fjellstyrets kasse.

Verdal fjellstyre har i møte 08.01.20, sak nr. 2/20 vedtatt godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-2023:
«Alle faste valgte medlemmer får en fastgodtgjørelse på kr 3500/år, nestleder kr 7000/år og leder kr 17500/år. For å få fastgodtgjørelsen forutsettes oppmøte på minimum 50 % av antall møter/år. I tillegg utbetales en møtegodtgjørelse på kr 500/møte, dette gjelder også for vararep. som møter. Pålagt arbeid etter skriftlig avtale med fjellstyreleder utenom møter, godtgjøres med kr 200/time. Utenom dette kan tapt arbeidsfortjeneste erstattes. Ulegitimert sats inntil kr 950/dag. Full dekning gis inntil 6 timers fravær. For fravær inntil 3 timer utbetales kr 600. Deretter kr 100 i tillegg pr påbegynt time inntil max erstatning. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan erstattes etter bekrefta regning, begrense oppad til kr 3200/dag. Møtegodtgjørelse utbetales ikke i tillegg til eventuelt erstattet tapt arbeidsfortjeneste. For kjøring til møter betales kilometergodtgjørelse etter statens satser uten skattetrekk.»

Rådmannen har for sin del ingen merknader til Fjellstyrets godtgjøringsforslag og vil tilrå at formannskapet innstiller på at forslaget vedtas av kommunestyret.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 13:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS