Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 20.08.2020 - PS 98/20 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2988 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 098/20
Kommunestyre 31.08.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 vedtas.

Vedlegg:  

  1. Reglement kommunestyret 2019-2023
  2. Reglement formannskapet 2019-2023
  3. Reglement utvalgene 2019-2023 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunelovens § 11-7 åpner for at kommunestyret selv kan beslutte at folkevalgte organ i kommunen skal ha adgang til holde møter som fjernmøter. Denne måten å avvikle møter på ble en løsning under pågående pandemi. Da med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommune for å begrense spredning av Covid-19. Denne forskriften gjaldt fram til 1. august 2020.

Det er bare adgang til å benytte denne møteformen hvis kommunestyret har fastsatt i reglements form at det skal være adgang til å avholde fjernmøter, enten i nærmere angitte organer, eller generelt i alle. Det er så opp til det enkelte organet å beslutte dette i det konkrete tilfellet. Også kommunestyret kan avholde sine møter som fjernmøter om de ønsker det, men også her bare hvis det er fastsatt i reglementsbestemmelse om dette.

Beslutning om å benytte denne møteformen må normalt treffes av utvalgets leder i forbindelse med innkalling til møte.

Rådmann ser behovet for å ha dette i reglementene for å ha muligheten til å gjennomføre fjernmøter om det skulle oppstå nye situasjoner som krever en slik møteform. Rådmann er fortsatt av den oppfatning av at møter i folkevalgte organ gjennomføres som fysiske møter så langt dette er mulig.

Revidering av reglementene består kun av innføring av nytt pkt. 5 om fjernmøter. I tillegg er tittelen rådmann endret til kommunedirektør, jfr. sak i Verdal formannskap 24. juni 2020.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.01.2021 12:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS