Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 20.08.2020 - PS 101/20 IKA Trøndelag - endring av selskapsavtale 2020

Saksbehandler : Kari Forberg Prestvik

Arkivref : 2018/4984 - /068

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 101/20
Kommunestyre 31.08.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.

Vedlegg:  

  1. Selskapsavtale 2019
  2. Selskapsavtale 2020 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et interkommunalt selskap etablert i 1987 og er i dag eid av fylkeskommunen, de fleste trønderske kommunene og Os kommune i Hedmark.

Kommunale arkiver inneholder både viktig forvaltningsdokumentasjon, rettighetsdokumentasjon for innbyggerne og kulturhistorisk kildemateriale av lokal og regional betydning. Av denne grunn pålegger Arkivloven (AL) og tilhørende forskrifter (AF) kommunene å skape arkiv, bevare og tilgjengeliggjøre disse arkivene for samtid og ettertid. (AL. §6 AF. § 18). Ansvaret ligger hos kommunenes øverste administrative ledelse.
IKA Trøndelags formål er å bistå eierkommunene slik at de kan overholde arkivlovens intensjoner og bestemmelser på en rasjonell og funksjonsdyktig måte (Selskapsavtalens §4). Dette innebærer mottak, bevaring og formidling av eldre og avsluttede kommunale arkiver. Dette gjelder både dokumentasjon i papirformat og det som er digitalt skapt. I tillegg er IKA Trøndelag eierkommunenes faginstans i spørsmål om dokumentasjonsforvaltningmmune.

Vurdering:
Kommunereformen medfører endringer i kommunestrukturen og dermed eiersammensettingen i selskapet. De eksisterende eierkommunene Agdenes, Bjugn, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Roan, Snillfjord, Steinkjer, Verran, Ørland og Åfjord opphører. Nye eierkommuner blir Heim, Hitra, Orkland, Steinkjer, Ørland og Åfjord. I tillegg ønsker Flatanger, Namsos, Nærøysund og Overhalla kommuner å tre inn som eiere i IKA Trøndelag. Dette forutsetter at alle eierkommunene fatter likelydende vedtak om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 13:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS