Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.20- PS 106/20 Kent Arild Green - søknad om fritak som varamedlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/2660- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 106/20
Kommunestyre    

 
Saksprotokoll i Formannskap - 20.08.2020 - 106/2020

 BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kent Arild Green om fritak fra vervet som 1. varamedlem til kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden.
  2. Varamedlemmene rykker opp i uforandret rekkefølge. 

 

 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kent Arild Green om fritak fra vervet som 1. varamedlem til kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperiodengperioden.
  2. Varamedlemmene rykker opp i uforandret rekkefølge.

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kent Arild Green har i epost datert 8. juli 2020 søkt om fritak fra vervet som varamedlem til kommunestyret grunnet personlige årsaker.

Kommunelovens § 7-9, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.»

Kommunelovens § 7-10, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.»

Rådmannen vil tilrå at søknaden om fritak fra Kent Arild Green for resten av valgperioden imøtekommes.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.08.2020 15:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS