Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.20- PS 108/20 PE-sak: Konstituering av kommunedirektør fra 1. oktober 2020

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2020/2916- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 108/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Frode Kvittem konstitueres i rolle som Kommunedirektør fra 1. oktober 2020.
  2. Forhandlingsutvalget fastsetter betingelser for konstitueringen.
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Rådmann Jostein Grimstad har tidligere varslet fratreden fra stilling 1. oktober for å tiltre stilling som Kommunedirektør i Namsos kommune.

Formannskapet har startet opp prosessen med rekruttering av ny kommunedirektør, som er ny kommunelovs betegnelse på øverste administrative leder, og etter hvert også gjengs betegnelse på rollen. Rådmannen antar at rekrutteringsprosess kan ta inntil seks måneder fra 1. oktober, det vil si at en konstituering kan komme til å ha varighet til 1. april 2021.

Vurdering:
Fast tilsetting av kommunedirektør er innenfor kommunestyrets enekompetanse, mens rådmannen kan foreta alle øvrige personaldisposisjoner innenfor lov og avtaleverk. I og med at rådmannen selv slutter ansees det som riktig at konstituering gjøres av det formannskapet.

Etter en intern prosess med kommunalsjefene er løsningen at Frode Kvittem konstitueres i rollen fra 1. oktober, med antatt virkningstid til 1. april 2021. Dette er en løsning Kvittem selv er motivert for å gå inn i.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.08.2020 16:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS