Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.20- PS 109/20 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2020

Saksbehandler : Pål Sverre Fikse

Arkivref : 2020/2106- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 109/20

 

Ordførers forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.20.

Vedlegg:
Ensidighetsprotokoll – blir utdelt i møtet. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Formannskapet oppnevnte i henhold til rådmannens lederavtale følgende til å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår i sitt møte 19. januar 2012:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Gruppeleder for det største mindretallspartiet (Ole Gunnar Hallager)
     

Formannskapet fastsetter rådmannens lønn gjennom å ta stilling til utlagte protokoll og ordfører tilrår med dette at formannskapet vedtar det framforhandlede resultatet.

Til opplysning vil saken bli behandlet i lukket møte, jfr. kommunelovens § 11-5, 2. ledd der det står: «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.»

Resultatet av forhandlingen vil være offentlig etter møtet.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.08.2020 17:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS