Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.11.19 - PS 121/19 Møteplan 2020

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/4330 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.11.2019 121/19
Kommunestyre    Rådmannens innstilling: 

  1. Møteplan for utvalg for plan og samfunn, utvalg for mennesker og livskvalitet, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2020 vedtas.
  2. Formannskapet starter som regel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og utvalgene kl. 09.00.
     

Vedlegg: 
Forslag til møteplan 2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som regel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for utvalg plan og samfunn og onsdag for utvalg for mennesker og livskvalitet. Det er også tatt hensyn til skoleferier, og fylkesmøter KS.

Møteplan 2020 legges med dette fram til behandling.

Møteplanen følger i antall hovedtrekk fra tidligere år. Hvert møte har sin markante kostnad, og møter hvor sakliste ikke vurderes som tilstrekkelig bør heller avlyses enn gjennomføres hvis det m.h.t. sakenes godhet og tidsfrister er akseptabel løsning.
   
 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2019 19:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS